Društvo Focus v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Sekcijo za promet, organizira razpravo s ponudniki javnega potniškega prometa v Sloveniji, kateri se bodo pridružili še predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, strokovnjaki in civilna javnost. Razprava se bo odvila pod okriljem projektov Mobilizacija za javni potniški promet, ki je podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni EU.

Namen razprave je vzpostaviti nevtralno platformo za pogovor med izvajalci storitev JPP. Razprava bo obsegala tako delavnični del (iskanje možnosti skupnega nastopa za pridobivanje potnikov v JPP), kot tudi razpravo o tem, kaj lahko civilna družba in izvajalci storitev JPP skupaj naredijo za promocijo JPP.

Razpravljali bomo o sistemu podeljevanja koncesij, o birokratskih ovirah pri združevanju posebnih (t.j. šolskih) prevozov z navadnimi linijskimi prevozi, o prilagajanju ponudbe tržišču in iskanju novosti za privabljanje večjega števila potnikov. Glede na to, da so finančna sredstva s strani države za JPP čedalje bolj omejena, bo slednja tematika deležna posebnega poudarka. Razpravo bo moderiral Marko Peterlin iz Inštituta za politike prostor.

Vozni red:
8:45 Registracija udeležencev
9:00 Uvodni govori
9:30 – 10:30 Delavnični del
10:30 – 12:00 Vodena razprava
12:00 – 13: 00 Neformalna razprava ob prigrizku

Prijave in več informacij na [email protected] ali 059 071 327.

Veselimo se srečanja z vami!