Pred novo vlado je pomembna odločitev o nadaljevanju gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). S sprejetjem odločitve bo vlada prevzela dolgoročno odgovornost za doseganje ciljev energetske in podnebne politike, za javne finance in življenjsko okolje ter zdravje državljank in državljanov Slovenije. Kljub daljnosežnim posledicam ni bil projekt TEŠ6 nikoli celovito ovrednoten z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske sprejemljivost. Takšna etična presoja projekta je nujna za sprejemanje političnih odločitev, prav tako pa imamo do nje pravico državljanke in državljani, ki se nam obeta velik delež finančnega bremena projekta.

Pridružite se državljanskemu pozivu političnim odločevalcem, naj o projektu TEŠ6 odločajo na osnovi etičnih meril!

Projekt z daljnosežnimi gospodarskimi, okoljskimi, socialnimi in zdravstvenimi posledicami v veliki meri opredeljuje smer razvoja Slovenije v naslednjih desetletjih, kljub temu pa je že od samega začetka voden brez sodelovanja javnosti, netransparentno in po načelu izvršenih dejstev. Cena investicije je narasla s 600 milijonov na več kot 1,3 milijarde evrov, za skoraj tretjino te vsote naj bi jamčila država oziroma slovenski davkoplačevalci. Številna finančna in tehnološka tveganja pa sploh še niso bila ovrednotena. Izvedba projekta TEŠ 6 bi onemogočila doseganje srednjeročnih in dolgoročnih podnebnih ciljev, ki se jim je Slovenija zavezala kot članica EU.

Dosedanje izvajanje projekta TEŠ 6 spremljajo številne pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije, zaradi kršitve Evropskih direktiv 2004/17/ES in 2009/31/ES je vložena pritožba pri Evropski komisiji.

Kljub številnim tveganjem projekt drvi naprej, stroški se povečujejo, nadaljuje se izsiljevanje z argumentom, da je projekt že predaleč, da bi ga bilo smiselno prekiniti. Ni res. Za zaustavitev slabe investicije ni nikoli prepozno.

Politične odločevalce zato pozivamo, naj ravnajo kot dober gospodar in zastopnik javnega interesa. Nemudoma naj uzakonijo 6-mesečni moratorij na vse aktivnosti in odločanje o TEŠ 6. V tem času naj verodostojno etično razsodišče poda za vlado zavezujoče mnenje glede prihodnosti tega projekta.  Hkrati zahtevamo pripravo trajnostnega energetskega scenarija in njegovo enakovredno obravnavanje med alternativami razvoja slovenske energetike.

Podprite poziv in ga razširite med svoje prijatelje!

Pobudo za poziv je podala raznolika skupina nevladnih in političnih organizacij ter posameznikov, o čemer si lahko preberete na www.ustavimotes6.si