Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije lahko zaščitijo podnebje

Spoštovani dr. Potočnik!

15. junija je Evropski parlament podprl dodelitev 2/3 sredstev za raziskave na področju nejedrske energije obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije (OVE in URE). To odločitev pozdravljamo in vas zato pozivamo, da pri oblikovanju novega predloga za 7. okvirni program za raziskave (FP7) to odločitev tudi podprete.

V svetu, kjer so uran in fosilna goriva na voljo le v omejenih, hitro pojemajočih količinah, in kjer je spreminjanje podnebja vsak dan bližja realnost, je neomejena rast rabe fosilne in jedrske energije neodgovorno ravnanje. Temu je potrebno prilagoditi tudi raziskovalna sredstva EU in glasovanje v Evropskem parlamentu je dokazalo, da se poslanci tega zavedajo.

Dodelitev približno dveh tretjin nejedrskih energetskih sredstev za raziskave URE in OVE je pomembno iz več razlogov. Sredstva za raziskave URE in OVE lahko pripomorejo k razvoju tehnologij, ki nam bodo omogočile lažje in cenejše doseganje potrebnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za varnejše podnebje. Prav tako bodo raziskave na področju URE in OVE spodbudile razvoj oz. okrepile konkurenčnost Evrope na teh področjih, kar ima lahko pozitiven vpliv tako na gospodarstvo kot na zaposlovanje. Nenazadnje tehnologije za varčno rabo energije in OVE omogočajo tudi varovanje okolja in zmanjšanje človeškega vpliva na stabilnost podnebja.

Vlaganja v raziskave OVE so pomembna tudi zato, ker je razvoj vodikovih tehnologij lahko trajnosten samo, če je podprt z rabo OVE za pridobivanje vodika. Trenutno skoraj ves vodik pridobivamo s pomočjo fosilnih goriv, kar dogloročno ne bo privedlo do zadovoljivih rezultatov. OVE zato potrebujemo tudi za nadaljnji razvoj vodikovih tehnologij.

V predlogu FP7 nam skrb zbuja dejstvo, da bo jedrska energija prejela 250 % več sredstev za raziskave kot URE in OVE. Zaradi vprašanj omejenih količin zalog urana, odlaganja radioaktivnih odpadkov, visokih stroškov in izzivov varnosti, ki jih odpira jedrska energija v svetu, predlagamo, da se v prioritetno pozicijo za raziskave postavijo varčna in učinkovita raba energije ter obnovljivi viri energije, ki omogočajo dolgoročno zanesljive možnosti za trajnosten razvoj energetskega sektorja v Evropi. Pozivamo vas, da večino obstoječih sredstev raje namenite raziskavam v sektorju obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo. Dolgoročno bo davkoplačevalski denar tako porabljen bolje in v korist tistih, ki ga plačujejo!

Sprejemanje FP7 bomo pozorno spremljali in upamo, da boste z oblikovanjem novega predloga FP7 podprli raziskave obnovljivih in energetsko učinkovitih tehnologij! Le tako bo Evropa lahko trajnostno nadaljevala pot v skupno prihodnost.

Lep pozdrav,

Lidija Živčič
Fokus društvo za sonaraven razvoj
[email protected]
www.focus-ngo.org
tel: 041 291091

Vida Ogorelec Wagner
Umanotera