Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

V vednost: mediji

Ljubljana, 17. marec 2010

Spoštovani,

obveščeni smo, da se boste jutri, 18.3.2010, odločali o projektu gradnje 6. bloka Termoelektrarne v Šoštanju. V javnosti smo že večkrat predstavili argumente o tem, zakaj gradnja TEŠ 6 ni smiseln projekt . Pred odločitvijo vas želimo še enkrat opozoriti na okvir, v katerega je postavljena vaša odločitev.

Če želimo na tem planetu obdržati možnost dostojnega preživetja človeške vrste, moramo izpuste toplogrednih plinov zmanjšati vsaj za 80 % do sredine tega stoletja. Za Slovenijo to pomeni zmanjšanje izpustov na največ 2 toni CO2ekv na prebivalca, kar je toliko, kolikor bo na prebivalca izpuščal blok 6 v Šoštanju.

Tako v koalicijski pogodbi, kot tudi v Deklaraciji DZ o aktivni vlogi Slovenije pri politiki do podnebnih sprememb je kot vizija razvoja Slovenije opredeljen prehod v nizkoogljično družbo. Projekt TEŠ 6 bo resno ogrozil, če že ne popolnoma onemogočil, doseganje takšne vizije. Sprejetje odločitve o gradnji TEŠ 6 pomeni odpovedati se viziji prehoda v nizkoogljično družbo.

EU je s sprejetjem energetsko-podnebnega paketa dala jasen signal, da predstavljajo OVE in URE največji razvojni potencial in da lahko samo ambiciozni cilji popeljejo evropsko gospodarstvo med vodilne v zagotavljanju zelenih tehnologij na globalnih trgih.

Ravno sedaj, v času okrevanja gospodarstva, potrebujemo vodenje, ki bo sektorju OVE in URE dalo potrebno prednost. Nadaljnja podpora velikim centraliziranim energetskim projektom bo namreč na dolgi rok škodila Sloveniji in njenemu gospodarstvu, saj bomo na ta način v naslednjem desetletju izgubili številna potencialna delovna mesta. Sektor OVE in URE ima namreč veliko večje potenciale za ustvarjanje delovnih mest: doseganje ciljev, ki jih postavlja  podnebno-energetski paket, lahko v naslednjem desetletju ustvari vsaj 350.000 delovnih mest, medtem ko se v sektorjih proizvodnje električne energije iz premoga in jedrske energije pričakuje izguba približno 50.000 delovnih mest na račun pospešene optimizacije procesov in povečevanja učinkovitosti. To pomeni, da za vsako izgubljeno delovno mesto v premogovniškem in jedrskem sektorju pridobimo sedem novih v sektorju OVE in URE .

V kolikor bo Slovenija zapravljala čas s političnim mešetarjenjem in odločanjem o tem ali naj v Slovenji postavimo nov TEŠ 6 ali NEK 2, si bo pred lastnim nosom zaprla vrata priložnosti, da se pravočasno priključi tistim državam katere gospodarstva že v tem trenutku žanjejo uspehe pravočasnih vlaganj in promocije OVE in URE.

Še enkrat vas pozivamo, da pred dokončno odločitvijo o gradnji TEŠ 6 izdelate scenarij brez TEŠ 6, s poudarkom na učinkoviti rabi, obnovljivih virih, pametnih decentraliziranih aktivnih omrežjih, decentraliziranih soproizvodnjah ter 1-2 večjih plinskih enotah ter brez NEK 2. Takšen scenarij lahko razkrije, da je prihodnost slovenske energetike in gospodarstva v učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije.

Po zadnji raziskavi Eurobarometra 70 % Slovenk in Slovencev meni, da so podnebne spremembe trenutno največji izziv, s katerim se sooča svet. 81 % jih meni, da vlada ne dela dovolj za učinkovito ukrepanje. Raziskava Financ kaže, da 60 % ljudi ne podpira TEŠ 6.

Mikronezija je pred nekaj tedni uradno zaprosila ministrstvo za okolje Češke Republike, da ne dovoli načrtovane modernizacije termoelektrarne Prunéøov II, ker vlado te pacifiške otoške države skrbi, da bo to prispevalo k izginjanju države pod rastočjo gladino morja.

Pri odločitvi o TEŠ 6 gre za odločitev nacionalnega pomena, ki bo razen tega zaznamovala tudi prihodnje generacije in ljudi drugod po svetu. Slovenski komisar za okolje, dr. Potočnik, poudarja: »Evropa bo zelena, ali pa je ne bo.« Enako bi lahko trdili za Slovenijo. Želimo, da pri odločanju to upoštevate.

Lep pozdrav,

Lidija Živčič
Focus društvo za sonaraven razvoj

Nina Štros
Greenpeace Slovenija

Vida Ogorelec Wagner
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Anamarija Slabe
Inštitut za trajnostni razvoj

***

Pismo najdete v pdf. obliki tukaj: /vlada_odlocitev_TES6_20100317.pdf vlada_odlocitev_TES6_20100317.pdf  38.43 KB  17.03.2010 13:03