Poziv je naslovljen na okoljske ministre EU, ki bodo v ponedeljek, 10. oktobra, razpravljali o prihodnosti Kjotskega protokola. 8. oktobra je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela.