Spoštovani!

V toku jutrišnjega dne, 15. junija, boste v evropskem parlamentu razpravljali o finančnih sredstvih za raziskave v EU. Pozivamo vas, se zavzamete za to, da se vsaj 2/3 sredstev za raziskave na področju energije nameni za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, ki so trenutno edina dolgoročna zanesljiva možnost za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo spreminjanje podnebja.

Pozivamo vas tudi, da aktivno nastopite proti financiranju raziskav na področju premoga, saj premog v svetu, kjer je spreminjanje podnebja vsak dan bližja resničnost, dolgoročno ne more obstati kot pomemben energent.

Podobno vas prosimo, da omejite financiranje raziskav o zajemanju in skladiščenju ogljika (CCS). Omenjena tehnologija nima dolgoročne prihodnosti, zato ni prav, da se velike vsote davkoplačevalskega denarja porabljajo za njene raziskave.

Pozivamo vas, da podprete amandmaje Zelenih tudi na področju jedrske energije. Jedrska energija povrzoča nastajanje nevarnih jedrskih odpadkov (ki bodo v breme še številnim prihajajočim generacijam), obenem pa je izjemno draga in ne bi mogla preživeti brez skritih ali odkritih podpor davkoplačevalskega denarja. Jedrska energija povzroča resne nesreče z radioaktivnimi sevanji (po nesreči v Černobilu leta 1986 jih je bilo vsaj še 22) in povečuje tveganje nenadzorovanega širjenja jedrskega orožja. V nasprotju s prepričanji nekaterih, jedrska energija ni odgovor na izziv spreminjanja podnebja: od zibelke do groba izpusti jedrska elektrarna približno toliko emisij CO2, kot modernejša elektrarna na plin.

Za relativno stabilno podnebje so rešitve varčevanje z energijo, učinkovita proizvodnja in raba energije ter raba obnovljivih virov energije. Zato vas prosimo, da onemogočite nadaljnje financiranje raziskav v jedrski energiji s strani davkoplačevalskega denarja s tem, da obstoječa sredstva raje namenite raziskavam v sektorju obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo. Dolgoročno bo davkoplačevalski denar tako porabljen bolje in v korist tistih, ki ga plačujejo!

Pozorno bomo spremljali glasovanje in upamo, da boste s svojimi glasovi podprli raziskave obnovljivih in energetsko učinkovitih tehnologij!

Lep pozdrav,

Lidija Zivcic
Fokus drustvo za sonaraven razvoj
[email protected]
www.focus-ngo.org
tel: 041 291091

Vida Ogorelec Wagner
Umanotera