Predsednik vlade, Janez Janša
Kabinet predsednika vlade RS
Gregorčičeva 20, 25
1000 Ljubljana

Ljubljana, 16. junij 2008

Zadeva: Srečanje evropskega sveta, 19. – 20. junij 2008

Spoštovani predsednik vlade,

Evropski svet bo na srečanju 19. in 20. junija razpravljal o vložku EU v financiranje Balijskega akcijskega načrta. Želimo vam predstaviti nekaj ključnih predlogov, za katere v Focus društvu za sonaraven razvoj (1) menimo, da lahko pripomorejo k učinkovitemu financiranju Balijskega akcijskega načrta.

a) Vsaj 50 % prihodkov iz trgovanja z emisijami mora biti porabljenih za pomoč državam v razvoju.
Focus se zavzema za 100 % avkcioniranje v vseh sektorjih od leta 2013 naprej, sredstva, zbrana preko avkcije emisijskih kuponov iz EU ETS, pa naj se porabijo namensko. Vsaj 50 % prihodkov mora biti porabljenih za pomoč državam v razvoju pri njihovih naporih za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe skozi razvoj in prenos tehnologij, gradnjo zmogljivosti in podporo trajnostnim politikam in ukrepom.

b) Cilji podnebno – energetskega paketa morajo biti konsistentni z znanstvenimi priporočili: vsaj 30 % zmanjšanja moramo doseči z ukrepanjem doma.
Predstavljeni podnebno-energetski paket predlaga cilje za zmanjšanje emisij, ki niso skladni z znanstvenimi spoznanji o učinkovitem ukprepanju. Zato vas pozivamo, da Evropski svet zahteva vsaj 30 % zmanjšanje emisij znotraj EU do 2020 in obvezno dodatno podporo za ukrepe blaženja v državah v razvoju ter tako zagotovi konsistentnost ciljev podnebno – energetskega paketa in znanstvenih priporočil za omejitev rasti temperature na manj kot 2 ºC.

c) Financiranje prilagajanja na podnebne spremembe v državah v razvoju mora biti obveza EU.
Pozivamo vas, da zagotovite obvezno podporo za financiranje prilagajanja na podnebne spremembe v državah v razvoju v višini vsaj 11 milijard EUR do 2020.

Predloga b) in c) je mogoče financirati s prihodki iz prodaje emisijskih kuponov (2).

S sprejetjem pravilnih odločitev na prihajajočem evropskem svetu lahko pomembno prispevate k boju EU proti podnebnim spremembam in hkrati utrdite vodilno vlogo EU v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Upamo, da boste to priložnost izkoristili!

S spoštovanjem,

 
Lidija Živčič, predsednica

v vednost:
– Minister za okolje in prostor
– Minister za razvoj
– mediji

(1) Focus društvo za sonaraven razvoj je okoljska nevladna organizacija, ki že več kot pet let deluje na področju podnebja, energije in prometa. Naše aktivnosti zajemajo tudi aktivno vključevanje v oblikovanje politik, tako na nacionalni kot na evropski ter mednarodni ravni. Več informacij o našem delu najdete na focus.si.

(2) Okvirni stroški so izračunani takole:
B= 850 Mton  * 20 EUR/tono = 17 milijard EUR
C= 11 milijard EUR (ocena organizacije Oxfam)
Skupaj = 28 milijard EUR by 2020

Prihodki iz avkcije emisijskih kuponov so po oceni Evropske komisije ocenjeni na 50-60 milijard EUR. Vsota, ki jo mora EU po zgornjem izračunu zagotoviti EU, je znaša okvirno 50% prihodkov iz prodaje kuponov.