V društvu Focus so po okroglih mizah v Kranju, Velenju, Novem mestu in Murski Soboti z »Mobilizacijo za javni potniški promet« nadaljevali v Celju. V okviru okrogle mize »Javni potniški promet v Savinjski regiji – priložnosti in izzivi« so odločevalci na lokalnem in nacionalnem nivoju, ponudniki javnih prevozov ter strokovna in civilna javnost odprli glavne probleme javnega prometa v tem delu Slovenije.

Akterji so poudarili tudi pomembnost medsebojnega sodelovanja in se strinjali, da je za boljši JPP nujno povečanje frekvenc prevozov in boljše usklajevanje voznih redov (predvsem med posameznimi avtobusnimi prevozniki in Slovenskimi železnicami) ter nižje cene vozovnic. »Obenem bi bila potrebna tudi uvedba manj priljubljenih ukrepov, ki bi zmanjšali privlačnost uporabe osebnega avtomobila«, je povedala Cvetka Draksler iz Ministrstva za promet.

Čeprav je Celje tretje največje slovensko mesto, mestnega potniškega prometa še nima; Mestna občina Celje uvedbo le-tega načrtuje za naslednje leto, ko bodo sprejeli občinski trajnostno-mobilnostni načrt. »Število potnikov  na avtobusih iz leta v leto pada (za cca. 3 % letno), na drugi strani pa je celjska železniška postaja ena najbolj frekventnih v Sloveniji. Rešitev za JPP vidimo v večjih frekvencah in nižjih cenah vozovnic, vendar bremena teh ugodnosti ne bi mogli prevzeti samo ponudniki prevozov, temveč bi k temu morali pristopiti različni akterji,« izpostavljata Tine Tevž iz Koraturja in Boštjan Čokl iz Izletnika Celje.

»Prometna politika mora bistveno več pozornosti in sredstev usmeriti v izboljšanje javnega prevoza, saj je  dobro delujoč javni prevoz temelj družbene povezanosti in vključenosti v gospodarske dejavnosti,« je dodala še Marjeta Benčina iz društva Focus.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, vodja odnosov z javnostmi, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected],  0590 71 326 in 040 644 577

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 327
 


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Sporočilo v pdf obliki je na voljo tukaj.