Bruselj/Ljubljana, 28. september 2016 – Skoraj polovica prebivalcev Slovenije bi lahko do leta 2050 proizvajala svojo lastno električno energijo iz sonca in vetra, glede na ugotovitve prelomne študije, ki je bila objavljena v tem tednu[1].

Študija orisuje potencial sončne in vetrne energije v lasti prebivalcev Evropske unije (EU). V Slovenijii bi lahko “energetski državljani”[2] zadostili 25 % potreb po električni energiji leta 2050, kar 40 % gospodinjstev pa bi lahko bilo investitorjev v sončno energijo. Na ravni EU bi lahko leta 2050 prebivalci pokrili kar 45 % potreb po električni energiji.

Za razliko od sedanjega centraliziranega energetskega sistema kot ga imamo v Sloveniji, ki je podvržen interesom premogovnega in jedrskega lobija, študija jasno kaže, da bodo imeli prebivalci, bodisi kot individualna gospodinjstva bodisi kot skupnosti v oblik zadrug, pomembno vlogo v prihodnosti slovenske energetike.

Organizaciji Greenpeace v Sloveniji in društvo Focus pozivata Ministrstvo za infrastrukturo, da zagotovi zakonodajni okvir, ki bo zaščitil, podpiral in spodbujal energetsko državljanstvo – tako v procesu sprejema Direktive o obnovljivih virih energije in Pobude za novo zasnovo trga kot tudi v okviru priprave Akcijskega načrta za obnovljive vire energije ter Energetskega koncepta Slovenije. Slednji bo namreč določil smernice slovenske energetike za nadaljnih 40 let.

Katja Huš, predstavnica Greenpeaca v Sloveniji, je študijo komentirala:

Če slovenska vlada drži besedo, ki jo je dala v Parizu, je jasno, da bomo morali uporabo premoga v energetske namene opustiti veliko prej kot načrtovano, graditi dodatno jedrsko elektrarno pa je drugi nesmisel in lažna rešitev, ki jo nekateri v Sloveniji promovirajo. Ideja o dodatni jedrski elektrarni je draga in nevarna zabloda, ki ovira resnično rešitev energetske tranzicije, ki bi neposredno koristila stotine tisočim prebivalcem Slovenije.

Energetska velikana HSE in GEN Energija bosta morala odigrata svojo vlogo v energetski tranziciji, saj imata kot državni podjetji odgovornost, da investirata v obnovljivo energijo, a Ministrstvo za infrastrukturo mora omogočiti sodelovanje v energetskem sistemu zlasti prebivalcem, ne le velikim igralcem. S tem ne bomo le reševali podnebne krize, temveč v energetiki zmanjšali vpliv privilegiranih interesnih skupin.

Tomislav Tkalec, strokovni sodelavec društva Focus, dodaja:

Evropski energetski sistem doživlja tektonske spremembe, ko prehaja iz fosilnih goriv in jedrske energije na takšnega, ki bo v celoti temeljlil na obnovljivih virih energije. Politični odločevalci v Sloveniji morajo sprejeti dejstvo, da se premikamo v smer decentraliziranega sistema, kjer bomo imeli prebivalci kot potrošniki in proizvajalci energije aktivnejšo vlogo. Sedaj potrebujemo primeren podporni mehanizem, da bo lahko vsak od nas pospešil in sodeloval v prehodu od premoga, nafte, plina in jedrske energije, na čiste in obnovljive vire energije.

Kontakti

Katja Huš, Greenpeace CEE v Sloveniji, [email protected], 040 981 621

Tomislav Tkalec, strokovni sodelavec, društvo Focus, [email protected], 041 278 020

OPOMBE:

[1] Poročilo z naslovom Potencial za energetske državljane v Evropski uniji je izvedel okoljski raziskovalni inštitut CE Delft po naročilu Evropske zveze za obnovljivo energijo (EREF) ter organizacij Friends of the Earth Europe, Greenpeace in REScoop.eu. Raziskava bo od ponedeljka, 26. 9. javno dostopna na http://bit.ly/energycitizenstudy. Raziskava in sporočilo za medije z več informacijami sta že na voljo na http://bit.ly/energycitizenstudy.

[2] Za namene tega poročila so energetski državljani opredeljeni kot posamezniki ali gospodinjstva, ki bodisi individualno ali kolektivno proizvajajo energijo ali fleksibilno upravljajo s svojim povpraševanjem. Definicija vključuje tudi javne subjekte, kot so mesta in občinske stavbe, šole, bolnišnice ali vladne stavbe, pa tudi mala podjetja z manj kot 50 zaposlenimi. Primeri so npr. solarni paneli na strehah stanovanjskih hiš ali malih podjetij ali sodelovanje pri skupnem projektu sončne ali vetrne elektrarne.

Potencial protrošnikov-energija_1 Potencial protrošnikov-energija_2