Vabimo vas na predajo mednarodne peticije ‘Slovenija, začni čisto energetsko prihodnost’ [1] mag. Janezu Kopaču, direktorju Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Predajo bodo izvedli predstavniki organizacije CEE Bankwatch [2] in Focusa [3]. Predaja bo potekala v angleščini.

Mednarodna organizacija CEE Bankwatch Network in Focus, društvo za sonaraven razvoj bosta v okviru razprave o Nacionalnem energetskem programu (NEP) mag. Janezu Kopaču predala podpise, zbrane v mednarodni peticiji ‘Slovenija, začni čisto energetsko prihodnost’.

Podpisniki peticije v podporo čisti energetski prihodnosti Slovenije, osredotočeni na učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, slovensko vlado pozivajo, naj se v NEP namesto na okolju neprijazne projekte raje osredotoči na programe, ki so usmerjeni v prihodnost in na katere bomo lahko ponosni.

Vljudno vabljeni!

Opombe:
[1] Peticija je dosegljiva na: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/602/180/119/.
[2] Več o organizaciji na njihovi spletni strani: www.bankwatch.org.
[3] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.