Danes je Evropska komisija predstavila t.i. komunikacijo za Kopenhagen, ki vsebuje predloge za stališča Evropske unije v mednarodnih podnebnih pogajanjih o post 2012 dogovoru, ki mora biti sprejet letos decembra v Kopenhagnu. V komunikaciji so predstavljeni ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter shema za zagotovitev finančne podpore za podnebne dejavnosti v državah v razvoju, ki jih komisija predlaga EU in drugim razvitim državam.

Focus društvo za sonaraven razvoj ugotavlja, da predstavljena komunikacija ni dovolj ambiciozna za zagotovitev učinkovitega in pravičnega podnebnega dogovora v Kopenhagnu.

Evropska komisija predlaga, da bi morale vse razvite države, kot skupina, zmanjšati emisije za 30 % do leta 2020 glede na leto 1990. Za države v razvoju Evropska komisija predlaga odklon od rasti ‘business as usual’ (BAU) emisij za 15 – 30 % do leta 2020. ‘Znanstveniki nas opozarjajo, da je za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb potrebno dvig globalne temperature omejiti pod 2 °C. Za dosego tega cilja je 30 % cilj zmanjšanja emisij s strani razvitih držav nezadosten’, je predlog komisije komentirala Barbara Kvac, vodja podnebnega programa Focus društva za sonaraven razvoj. Po mnenju Focusa bi se države članice morale zavezati emisije EU zmanjšati za 40 % do leta 2020 glede na leto 1990.

Komunikacija je še posebej pomanjkljiva pri predlogih o zagotavljanju finančnih sredstev za podnebne ukrepe v državah v razvoju. Evropska komisija ni opredelila višine finančne pomoči, ki bi jo razvite države morale zagotoviti za pomoč pri zniževanju emisij in za prilagajanje na podnebne spremembe v teh državah.

‘V Focusu menimo, da bi morale razvite države, ki so v veliki meri povzročile problem podnebnih sprememb, za promocijo čiste energije, za zmanjševanje emisij, ki nastajajo zaradi sečnje gozdov, ter za prilagajanje na podnebne spremembe v državah v razvoju na letni ravni zagotoviti vsaj 100 milijard evrov pomoči do leta 2020. Po neuspehu zagotovitve finančnih sredstev za podnebne ukrepe v pogajanjih o podnebno – energetskem paketu, ima EU sedaj priložnost, da to popravi. Države članice morajo pripoznati svojo vlogo pri povzročanju problema in plačati pravičen delež sredstev, ki so potrebna za njegovo reševanje,’ je še dodala Barbara Kvac.

***

Opomba:
Podrobnejša stališča Focus društva najdete tukaj: /COP COP ozadje.doc COP COP ozadje.doc
.
Kontakt:
Barbara Kvac, [email protected],  040 722 149 

Sporočilo za javnost najdete v pdf. obliki tukaj: /sporocilo za javnost Kopenhagen 20090128.pdf sporocilo za javnost Kopenhagen 20090128.pdf  132.81 KB  23.11.2009 16:13