Glasilo Etični potrošnik bo izhajalo v okviru projekta Tudi Jaz, pri katerem sodelujejo Focus društvo za sonaraven razvoj, Humanitas društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, Zavod Ekvilib ter Društvo Afriški center.

KAJ: Predstavitev glasila »Etični potrošnik« z etično malico
KJE: Okoljski center, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
KDAJ: 17. november 2008, ob 9. uri
KDO: Focus društvo za sonaraven razvoj v sodelovanju s Humanitas, Ekvilib in Afriški center 

OZADJE:
Potrošništvo, eden od glavnih razlogov za številne okoljske, družbene in ekonomske probleme je v porastu. Netrajnostno trošenje, neučinkovita proizvodnja ter okolju neprijazni načini prevažanja izdelkov po vsem svetu pomembno prispevajo k trenutno najbolj perečemu problemu človeštva – podnebnim spremembam. Premalo se zavedamo, da preko svojih vsakdanjih dejanj vplivamo na celotni svet. Tako nakup banane vpliva na pridelovalca na plantaži in njegove življenjske pogoje, lastnika te plantaže, vse vpletene v prevoz banan do nas in trgovce, ki nam jih nato ponudijo. Na okolje vpliva količina škodljivih snovi uporabljenih pri samem gojenju, izpusti toplogrednih plinov kot posledica transporta in hlajenja ter končen odpadek, ki ga odvržemo.

Doseganje trajnostnega vzorca potrošnje in proizvodnje je skupni izziv, ki vključuje vse akterje družbe. Zato smo se v Focusu odločili, da bomo začeli izdajati polletno glasilo, ki bo potrošnike informiralo o različnih vplivih potrošniških odločitev.

Cilj izdelave glasila Etični potrošnik je ozaveščanje o pomenu trajnostne potrošnje za zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih ima današnji način življenja in potrošništvo na podnebje in na težave državav v razvoju, ki jih povzročajo podnebne spremembe in ekonomski odnosi.

Etični potrošnik je del projekta Tudi.jaz, ki ga izvaja več nevladnih organizacij:

– Focus društvo za sonaraven razvoj
– Humanitas društvo za človeku prijazne dejavnosti in človekove pravice
– Društvo Afriški center
– Zavod Ekvilib

KONTAKT:

Živa Gobbo, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 041 872 473,
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected] , 041 291 091