Prvi del dogodka je predstavitev nacionalnih ugotovitev in same raziskave o vključevanju elementov vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v slovenski šolski sistem (13:00 – 14:00), v drugem delu (14:00 – 16:00) pa bo predstavljena zgoraj omenjena knjiga – primerjalna raziskava, vključno s strukturirano razpravo dijakov Hrvaškega debatnega društva, relevantnimi strokovnjaki izven same iniciative ENjoinED, ter ostalimi zanteresiranimi.

Zaradi želje po čim širši predstavitvi rezultatov raziskav, bomo predstavitev knjige predvajali v živo preko spletnih strani in FB ENjoinED ter NEPC.

Pridružite se nam v živo že ob 13ih v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana), kjer bomo predvajali tudi video prenos, 21. novembra 2012. Dobrodošle so vaše pripombe in mnenja, ki jih lahko posredujete tako tokom razprave, kot tudi kasneje.

V kolikor se nam v živo ne morete pridružiti vas vabimo k ogledu video prenosa med 14. in 16. uro:
http://www.enjoined.edupolicy.net
http://www.edupolicy.net
http://www.facebook.com/pages/ENjoinED/195957380451523
http://www.facebook.com/pages/Network-of-Education-Policy-Centers/111685788853593?ref=hl

Poročilo o raziskavi v Sloveniji je na voljo tudi tukaj.


Ozadje:

„Številna poročila o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (VITR) so bila objavljena pred srečanjem Rio+20, vendar jih lahko le malo nudi empirične dokaze, ki bi predstavljali dejansko stanje in bi imeli potencial za vključevanje izsledkov in priporočil v same izobraževalne politike in prakso na nacionalni ravni.

Knjiga, ki je izšla v okviru ENjoinED je iz tega vidika nekaj posebnega, saj združuje nevladne organizacije in raziskovalne institucije pri raziskovanju prisotnosti VITR v formalnih kurikulih. Knjiga, ki temelji na empiričnih dejstvih predstavlja cenjeni prispevek k literaturi o VITR, saj odpira kritična vprašanja, združuje kvalitativno in kvantitativno analizo ter se osredotoča na regijo, kjer je VITR na nacionalni ravni premalo raziskana."

Iz recenzije knjige, Profesor Daniella Tilbury, VB

Iniciativa ENjoinED, vodilna organizacija Network of Education Policy Centers in slovenski partner Focus, društvo za sonaraven razvoj, predstavljata dosežke, ki so nastali kot rezultat skupnostnega učenja in raziskovalnih projektov, ki so vključevali 14 organizacij ter preko 30 raziskovalcev iz 9 držav. Primerjalna analiza VITR v 9 evropskih državah: Ali so človekove pravice in dolžnosti povezane z okoljskimi temami v kurikulih? (A Comparative analysis of the ESD in 9 European countries: Civil rights and obligations are connected to environmental issues in the curriculum?) je študija, ki je nastala na podlagi zgoraj omenjene raziskave, ki jo je vodila centralna raziskovalna ekipa – Mladen Domažet, Daniela Dumitru, Lana Jurko in Kaja Peterson. Raziskava o vsebinah VITR v nacionalnih kurikulih v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Estonji, Gruziji, na Kosovu, v Makedoniji, Romuniji, Sloveniji ter Združenem Kraljestvu, je bila izvedena v letu 2011 na osnovi izobraževalnih dokumentov, ki so bili v uporabi v omenjenih državah v času raziskave.

Več na: http://enjoined.edupolicy.net/.