Vse hujše pomanjkanje virov ter agresivnejši načini izkoriščanja le-teh ogrožajo lokalne skupnosti po svetu. V povprečju je vsak teden ubit en aktivist, ki se bojuje za okoljsko pravičnost in zaščito človekovih pravic. Obenem pa je ravno prekomerna potrošnja v razvitem svetu povod za to agresivno širitev območij izkoriščanja in pridobivanja surovin.

»Najbolj prizadete so revne, marginalizirane avtohtone skupnosti, ki nimajo politične moči, da bi si zagotovile okoljsko pravičnost in zdravje. V okoljske konflikte je vpletenih preko 2000 korporacij in finančnih institucij iz razvitih držav, a njihovo število raste tudi v državah v razvoju,« pravi Tomislav Tkalec iz društva Focus.

Med zgodbami opustošenja okolja, političnega zatiranja in preganjanja aktivistov je mogoče najti veliko primerov, ko je zmagala okoljska pravičnost – 17 % primerov iz zemljevida.

Zemljevid bo olajšal iskanje informacij, povezovanje skupin s podobnimi problemi in povečal vidnost okoljskih konfliktov. Prav tako se ga lahko uporablja pri poučevanju in zagovorništvu. Cilj je, da bi zemljevid dopolnili še z ostalimi, prav tako konfliktnimi območji in primeri, da bi organizacije in strokovnjaki vnesli čim več informacij iz območij, ki trenutno niso zajeta na zemljevidu.

»Gibanja za okoljsko pravičnost so ključna za prehod k bolj enakopravni in manj škodljivi potrošnji in proizvodnji dobrin. S podporo gibanjem pa bomo morda dosegli tudi spremembe v vedenju politikov in podjetij, ki onesnažujejo okolje,« dodaja Tkalec.

KONEC

Za več informacij:

Tomislav Tkalec, društvo Focus
E: [email protected]
T: 01 515 40 80


Leah Temper, koordinatorica zemljevida EJOLT
E: [email protected]
T: +34(0)672262646


Opombe:

Projekt EJOLT raziskuje vzroke za naraščajoče okoljske konflikte na različnih ravneh, z namenom ugotavljanja, kako te konflikte preusmeriti v skupne napore za okoljsko trajnost. EJOLT je mednarodni projekt, financiran iz programa FP7, ki vključuje 23 organizacij s celega sveta, vodilni partner pa je Univerza v Barceloni.


Zemljevid: http://ejatlas.org/
Projekt EJOLT: http://www.ejolt.org/
FB: https://www.facebook.com/ejolt
Twitter: https://twitter.com/EnvJustice