Niso redki javni nastopi, govori in izjave gospoda premierja Boruta Pahorja o zavzemanju za trajnostni razvoj, kar nas v določeni meri veseli, saj naj bi kazalo na dejstvo, da se premier Pahor zaveda okoljskih in socialnih problemov, ki so nastali zaradi dajanja prednosti ekonomskim interesom.

Tako je premier Pahor 30. marca 2010 v govoru na slavnostni otvoritvi črpalne hidroelektrarne Avče, poudaril, da se bo v novem nacionalnem energetskem planu ”Slovenija zavezala, tako kot evropska politika, trajnostnemu razvoju, kjer želimo poleg gospodarnosti, upoštevati tudi socialni in seveda okoljski element. (…) Treba je poskrbeti, da je energija del trajnostnega razvoja. Mi smo mu zavezani in jaz o tem ne govorim zato, ker je to sedaj moderno, ampak zato, ker s svojimi sodelavci, dejansko mislim, da je trajnostni razvoj perspektiva Slovenije.”

Toplo pozdravljamo tudi tele misli gospoda Pahorja, izrečene 10. maja 2010, ob otvoritvi Avenije trajnostne energetike: ”Slovenija ima ambicije postati država, ki želi in razume, da lahko svoj prihodnji razvoj zasnuje samo na trajnostnem razvoju. Se pravi, da upošteva poleg gospodarske rasti tudi element sociale in element okolja. Mislim, da se je v zadnjem času, zaradi vrste razlogov, zavest o tem, da je element okolja pomemben pri načrtovanju naše prihodnosti, zelo dvignila. (…) Naš skupni cilj je jasen – nizkoogljično gospodarstvo. Največji del in najtežji del poti morajo prehoditi sedaj proizvajalci energije. (…) obvezna smer se zdi, na poti korenitega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, so obnovljivi viri energije, ob hkrati učinkovitejši rabi energije.”

Tudi v tujini premier Pahor rad govori o trajnostnem razvoju, tako je 4. junija 2009 v Krakovu ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev, zbranim sporočil: ”Kazalci razvoja bodo v prihodnje še bolj povezani s socialno pravičnostjo in odgovornostjo do narave. Razvoj bo trajnosten ali pa ga ne bo.”

Težava je v tem, da se na izrečene besede včasih hitro pozabi. Seveda razumemo, da si ljudje ne morejo zapomniti vsega kar so kdajkoli izrekli, toda od predsednika vlade bi pričakovali, da bo govoril to, za kar si bo kot vodja izvršilne veje oblasti prizadeval. Ne pa da istočasno govori tudi o podpori projektu TEŠ6, ko je 25. maja 2010 na delovnem obisku v Termoelektrarni Šoštanj dejal: ”Kot predsednik vlade sem dobil vpogled v projekt TEŠ6 ter odgovore na mnoga vprašanja. Naše ocene kažejo, da je odločitev za gradnjo nadomestnega bloka 6 koristna z narodnogospodarskega vidika, tako v ekonomskem kot tudi v ekološkem smislu.”

Ali gre tukaj pri predsedniku vlade Pahorju za nerazumevanje koncepta trajnostnega razvoja, ko projekt TEŠ6 ocenjuje za koristen okoljski projekt, ali za hipokrizijo, tako značilno vrlino vsakovrstne politike, ko enkrat govori eno, drugič drugo, pač odvisno od želja poslušalstva in v maniri njegovega načela ugajati vsakomur.

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!