pacman_mala.jpg

Organizatorja kampanje sta Društvo Humanitas in Društvo Focus.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.humanitas.si.

Več informacij: www.humanitas.si, www.dovolj.si, [email protected], 01/430 0343