Več informacij je na voljo v pismu, ki je bilo posredovano Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Prispevek okoljskih organizacij v razpravo o DRP 2007-2013

Spletna stran o DRP 2007-2013