Za podaljšanje obratovalne dobe NEK je potrebna presoja vplivov na okolje

Agencija RS za okolje (ARSO) je odločila, da je za podaljšanje obratovalne dobe jedrske elektrarne Krško s 40 na 60 let potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri presoji morajo biti upoštevane vse spremembe, ki so …

#myrevolution: borbeno in celostno za skupni jutri

#myrevolution: krize so medsebojno povezane, reševati jih moramo celostno

Konec septembra se je na Dunaju odvila druga mednarodna konferenca v sklopu projekta Moja revolucija 3.0. Zbralo se je več kot 60 mladih iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske. Kljub strogim preventivnim ukrepom proti širjenju virusa, je potekala v …

Petisovci

Za prepoved frackinga v Sloveniji

V torek, 6. 10. 2020, je na 21. redni seji Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor predvidena obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Zrud-1D). Predlog se nanaša na prepoved hidravličnega lomljenja oz. t. i. frackinga

Nevladniki, raziskovalci in sindikat pozivamo k strateškim odgovorom na izzive podnebne krize

Danes, 30. septembra 2020 se izteka javna obravnava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki naj bi nas v naslednjih tridesetih letih pripeljala do podnebne nevtralnosti. Toda v njej opredeljeni cilji in scenariji za doseg teh ciljev za