Se vidimo v 2021!

Zoom voščilnica v Zoom letu.

Kaj pravzaprav pomeni ‘zoom’? PoVEČavo, pa tudi hitro premikanje.

Mi si želimo, da v novem letu VEČ pozornosti namenimo reševanju podnebne krize in ukrepanje pohitrimo. Zoomirajmo na najbolj problematične dele, bodimo pogumni in odločni sprejeti

Podnebni cilj EU: 55 % manj emisij do 2030 ne bo dovolj

Na zasedanju v Bruslja so se voditelji držav članic med drugim usklajevali o stališču Evropskega sveta do novega podnebnega cilja EU do 2030. Po dolgi razpravi so podprli predlog Evropske komisije, da bomo v EU do leta 2030 zmanjšali emisije …

Stop novim subvencijam fosilnih goriv iz EU proračuna

Ljubljana, Bruselj, 8. december 2020 – Danes in jutri bodo Evropska komisija, Parlament in Svet odločali o treh skladih, ki skupaj obsegajo več kot 250 milijard evrov: Evropskem skladu za regionalni razvoj, Kohezijskem skladu in Skladu za pravičen prehod. Po

Skladi EU morajo spodbujati opuščanje fosilnih goriv

Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF), Sklad za pravičen prehod (JTF) ter Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad (ESRR/KS) skupaj obsegajo več kot 943 milijard evrov.[1]

Ta sredstva predstavljajo največjo naložbo v gospodarsko okrevanje EU, strukturne reforme …