Slovenija še vedno ni na poti za dosego kjotskih ciljev

Čeprav so izpusti EU 27 v letu 2005 za 0,7 % manjši od izpustov iz leta 2004, so koraki, ki jih EU dela proti kjotskim ciljev, premajhni. Podobno je glede na podatke mogoče ugotoviti tudi za Slovenijo, ki je svoje …

Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja

Ker znanstveniki opozarjajo, da se podnebje spreminja hitreje in nevarneje, kot je bilo pričakovano, obenem pa je gospodarstvenike in odločevalce strah korenitih sprememb, ki so potrebne za obvarovanje planeta, je razprava že dosegla številne mrtve točke. Kljub temu moramo najti …

Akcija Bye, bye, stand-by!

Več o projektu Bye, bye, stand-by!

Nekaj utrinkov z akcije:…

Serija delavnic ‘Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja’

Marsikdo meni, da je govorjenje o spreminjanju podnebja le prehodna modna muha. Trenutna pozornost, ki jo posvečamo problemu, je morda res le modna muha, a vendar ostaja dejstvo, da je spremenjeno podnebje danost, s katero se moramo naučiti živeti. Spreminjanju …