sporočilo za javnost * * * za objavo takoj

Danes v Ljubljani poteka posvet »Nizko-ogljična proizvodnja električne energije – možnosti, ki jih ima Slovenija«, na katerem poteka razprava o študijah opravičljivosti (ne ‘upravičljivosti’!) in izvedljivosti izgradnje nove jedrske elektrarne v Sloveniji. V eni od teh študij, pa tudi v različnih člankih v dnevnem časopisju, je navedeno, da je faza javne razprave o smiselnosti izgradnje NEK2 sedaj zaključena, sedaj pa prehajamo v fazo priprave in izvedbe projekta.

Trenutno prav tako poteka javna razprava o Zeleni knjigi za Nacionalni energetski program. ‘Farsa je v tem, da javna razprava o energetiki ustvarja sliko demokratičnega odločanja, medtem pa ‘ključna’ energetska projekta, TEŠ6 in NEK2, nemoteno tečeta dalje. Zelo pohvalno je sicer, da je energetska razprava odprta za zainteresirano javnost, vendar je njen namen nejasen, saj so o najpomembenjših projektih odločitve očitno že padle. Celotna javna razprava je neke vrste neposrečena fasada, ki naj bi že sprejetim odločitvam dala navidezno javno podporo’, poudarja Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj.

‘Drugi razlog, zakaj je težko govoriti o objektivni javni razpravi, je to, da sploh ne vemo, o čem se pogovarjamo. Takšna razprava lahko poteka le na osnovi scenarijev razvoja, ki pomagajo ugotoviti, katera opcija je gospodarsko, okoljsko in družbeno najbolj sprejemljiva. Scenariji so sicer narejeni, niso pa na voljo za vpogled in razprava o energetski prihodnosti Slovenije brez objektivnih scenarijev je žal nemogoča’, še dodaja Živčičeva.

Po oceni Focus društva za sonaraven razvoj je osnovno izhodišče, na katerem danes gradimo energetsko razpravo v Sloveniji, popolnoma zgrešeno. Christian Brandt, vodja programa energije v društvu, pravi: ‘Razpravo gradimo na predpostavki, da bo potrošnja energije rasla v nedogled, zato je pač potrebno zagotoviti neomejene količine poceni energije. Številni kazalci, tako v okolju kot v družbi in celo gospodarstvu kažejo, da je skrajnji čas, da tako nepremišljene predpostavke ovržemo in svoje znanje usmerimo v iskanje rešitev, ki so trajnostne. Posebej kritično je, da Zelena knjiga zanemarja potrebo po učinkovitem boju proti podnebnim spremembam in ne ustvarja pogojev za prehod v nizko-ogljično družbo.’

‘Svoje znanje moramo izkoristiti za to, da naredimo načrt, kako bo Slovenija porabila veliko manj energije, preostanek potreb pa bo zadovoljevala s pomočjo obnovljivih virov. Namesto, da ustvarjamo 400 delovnih mest v eni jedrski elektrarni, lahko svoje znanje izkoristimo za to, da ustvarimo nekaj tisoč delovnih mest v izolativni industriji, v razvoju in proizvodnji tehnologij za izrabo OVE, izrabi OVE ter za razvoj domače proizvodnje tehnologij za izrabo OVE, ki je lahko nenavsezadnje morda tudi izvozni izdelek’, še poudarja Brandt.

V Focusu pozivajo vlado, da omogoči objektivno razpravo s tem, da se jasno opredeli o tem, v kakšni fazi odločanja o TEŠ6 in NEK2 trenutno smo, ne pa da se ob nekaterih priložnostih izpostavlja, da odločitve še niso sprejete, ob drugih priložnostih pa se poudarja, da sta odločitvi že sprejeti. Razen tega vlado pozivajo, da naredi scenarije razvoja energetike javno dostopne in razpravo začne z možnostjo ocene teh scenarijev s strani različnih deležnikov.

Informacije:
– stališča Focusa o Zeleni knjigi za NEP:
http://focus.si/files/programi/energija/zelena%20knjiga_pripombe.pdf

Kontakt:
Lidija Živčič, [email protected], 041 291091
Christian Brandt, [email protected], 01 515 40 80