Namen projekta “Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah” je priprava celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, vodstva šol in vrtcev ter zaposlene na občinah z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo in vrtec. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček v vrtcih in igre Kokoška Rozi v šolah, prišravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za strokovne sodelavce, analizo načinov prihoda otrok v vrtec/šolo, enostavne kartografske prikaze problematičnih odsekov na cesti ter evalvacijo učinkov obeh iger.

Projekt bo izveden v sklopu javnega naročila Ministrstva za infrastrukturo in ga delno financira Evropska unija z Evropskega kohezijskega sklada.

Začetek: december 2018

Zaključek: julij 2021

Kontakt: [email protected]

Partnerji: Cipra Slovenija, Inštitut za politike prostora, RRA Sinergija, Filozofska fakulteta

Gradiva projekta: http://sptm.si/gradiva/

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega slada.«