Evropski parlament je sprejel revidirano direktivo o obnovljivih virih energije (RED). Zaradi večjega deleža obnovljive energije v ciljih na področju prometa v direktivi RED obstaja bojazen, da bodo države povečale delež biogoriv v prometu. Oblikovalci politik so zaskrbljeni zaradi večjega povpraševanja po obnovljivih virih energije v prometnem sektorju zaradi njegovega nizkega potenciala in velike odvisnosti od uvoza goriv.

Biogoriva kot podnebno in energetsko zelo slaba alternativa so še vedno glavni obnovljivih virov energije v slovenskem prometnem sektorju, v prenovljenem Nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu za Slovenijo pa se njihov delež še povečuje. Večina biogoriv, ki se v Sloveniji uporabljajo v mešanicah, je proizvedena iz rabljenega jedilnega olja, živalskih maščob in poljščin, zato moramo še naprej opozarjati na povezavo med biogorivi in prehransko varnostjo. Slaba ozaveščenost o škodljivih učinkih biogoriv je razlog, da želimo še naprej ozaveščati različne ciljne skupine o tej problematiki. 

V tekočem projektu na področju biogoriv, ki nadaljuje naše večletno delo na biogorivih in alternativnih gorivih v prometu, spremljamo proces sprejemanja RED direktive in njen prenos na nacionalno raven (NEPN, alternativna goriva). Jeseni 2023 smo spremljali delegirani akt o biogorivih z visoko stopnjo spremembe posredne rabe zemljišč in zagovarjali bolj ambiciozne cilje. 

Cilj projekta je z zagovorništvom, komunikacijskimi dejavnostmi in mreženjem deležnikov ozaveščati ciljne skupine o napačnem dojemanju biogoriv kot rešitve in ne ovire za resnično zmanjšanje emisij v prometnem sektorju, zmanjšanju in opuščanju biogoriv iz poljščin za hrano in krmo, vključno s sojinim in palmovim oljem, zagotoviti, da bo podpora politike EU in držav članic usmerjena v čistejše vire energije za cestni promet, kot so obnovljiva električna energija. Napredna biogoriva imajo majhen potencial in so bolj koristna v drugih sektorjih (npr. kozmetika), trajnostni vodik in e-goriva pa sta smiselna le za pomorstvo in letalstvo. 

V okviru projekta se bomo udeležili srečanj nevladnih organizacij, ki delujejo na področju biogoriv in egoriv v Bruslju, promovirali študije in poročila na področju vodika, elektrifikacije prometa, živalske maščobe, RED direktive, eksternih stroških biogoriv z vidika ogljika, hrane in biotske pestrosti ter spremljali razvoj e-goriv (novih goriv nebiološkega razvoja). 

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 31. 10. 2024

Kontakt: [email protected]