V zadnjem desetletju je otroško delo na globalni ravni poraslo za 14 %. Pridelava palmovega olja povzroča kar 1,4 % emisij toplogrednih plinov, palmovo olje pa se nahaja v polovici izdelkov v trgovinah v EU. V tekstilni industriji v pogosto nedostojnih pogojih dela med 40 do 60 milijonov ljudi, med njimi kar 80 % žensk, ki se srečujejo z dodatnimi oblikami diskriminacije. Vse to kljub prostovoljnim zavezam podjetij. Velik del kršitev človekovih pravic, negativni vplivi na okolje in podnebne spremembe se dogajajo v okviru globalnih dobavnih verig izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno v EU in torej tudi v Sloveniji. Problem moramo reševati na ravni posameznika, posameznice, družbe, politike in tudi z reguliranjem podjetij. Že aktivnim posameznikom, posameznicam in skupnostim, se morajo aktivneje pridružiti tudi odločevalci in podjetja.

Na ravni EU se ravno zdaj sprejema zakonodaja, ki bo  predstavila odgovornost podjetij za urejanje razmer v vrednostnih verigah za podjetja, ki delujejo v EU (Direktiva o skrbnem pregledu podjetij glede trajnostnosti). A trenutni predlog ne zadostuje za rešitev omenjenih problemov, ni usklajen z dokumenti Organizacije združenih narodov in niti s samim namenom zakonodaje, ki naj bi vključevala odgovornost in popravo krivic.

Slovenija je ena izmed držav, ki ima najmanj kapacitet za prenos in nadzor evropske zakonodaje na nacionalno raven. Slovenska podjetja lahko delujejo netrajnostno pri svojih aktivnostih v Sloveniji ali pa po svetu v globalnih vrednostnih verigah. Zato potrebujemo jasen pravni okvir, z ambicioznim pristopom za slovenski prostor ter okrepljeno nadzorno funkcije civilne družbe.

V okviru projektu Brez izkoriščanja bomo krepili kapacitete civilne družbe in podjetij, da lahko skupaj zagovarjamo močnejšo zakonodajo in ambiciozne rešitve napram odločevalcem. S pomočjo raziskave o stanju v Sloveniji (obseg in pripravljenost gospodarstva za bolj trajnostno delovanje), opolnomočenjem civilne družbe, osveščanjem podjetij in odločevalcev ter vplivanjem na predpise in spremljanjem dela institucij preko zagovorniške kampanje bomo delovali v smeri zagotovitve boljše zakonodaje, pripomogli k bolj pravičnim dobavnim verigam ter aktivnemu vključevanje slovenskih interesnih skupin v proces priprave in sprejemanja zakonodaje.

 

Trajanje projekta: 1. april 2023 do 31. marec 2024

Vrednost projekta: 49.814,20 EUR

Kontaktna oseba: Živa Kavka Gobbo

 

O aktivnostih, ki jih bomo izvajali v okviru projekta Brez izkoriščanja boste lahko več prebrali na www.focus.si. V projekt smo vključeni Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zavod za pravično trgovino, 3MUHE in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete.

  Projekt Brez izkoriščanja je sofinanciran iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške.