Vseevropska kampanja za usklajenost evropskih investicij v državah v razvoju z evropskimi in globalnimi razvojnimi cilji

Focus je v letu 2015 pričel z izvajanjem projekta Financiranje za razvoj. Projekt želi prebivalke in prebivalce EU spodbuditi k delovanju in odpirati razpravo z odločevalci, da bi tako zagotovili usklajenost evropskih zasebnih in javnih investicij v državah v razvoju z evropskimi in svetovnimi cilji za izkoreninjenje revščine, trajnosten razvoj, podnebno ukrepanje in spoštovanje človekovih pravic.

 

Prispevke o projektu Financiranje za razvoj si lahko ogledate tukaj:

[av_button label=’Financiranje za razvoj’ link=’manually,http://focus.si/tag/financiranje-za-razvoj/’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue832′ font=’entypo-fontello’ color=’silver’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

 

Specifični cilji projekta so:

 • ozaveščati javnost, medije in odločevalce o vlogi in vplivih evropskih zasebnih in javnih investicij v državah v razvoju ter v Evropskem letu razvoja 2015 opozarjati na povezave med EU in državami v razvoju,
 • spodbujati strukturne spremembe politik in ukrepov v financiranju za razvoj in zagovarjati usklajenost politik in investicij javnih agencij EU, kot so razvojne banke in izvozno-kreditne agencije, ter privatnih investicij, z evropskimi in globalnimi razvojnimi cilji,
 • graditi kapacitete in ustvarjati sinergije med civilno družbo in aktivnimi državljani EU, da sodelujejo v strukturni razpravi o financiranju za razvoj na nacionalni, EU in svetovni ravni.

Ključne dejavnosti projekta so:

 • ozaveščanje in angažiranje civilne družbe in javnosti skozi raziskave, publikacije, zbiranje podatkov na terenu in dogodke, povezane z Evropskim letom razvoja 2015,
 • delo z mediji skozi kreativno komunikacijo, vključno s sodelovanjem z izkušenimi mrežami komunikatorjev iz različnih geografskih in vsebinskih področij ter posredovanjem vsebin medijem in družabnim omrežjem,
 • sodelovanje v procesih odločanja skozi javne dogodke in posvetovanja z javnostjo, srečanja z odločevalci in oblikovanje predlogov civilne družbe,
 • gradnja sposobnosti civilne družbe, da naslavlja neskladja v financiranju za razvoj z razvojnimi cilji, in sicer skozi treninge, e-usposabljanja in delavnice.

Projekt pokriva naslednje države: Češka, Poljska, Madžarska, Bolgarija, Slovenija, Romunija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Litva, Francija, Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija, Belgija, Italija in Španija.

Ciljne skupine projekta so: odločevalci, civilna družba, strokovnjaki, akademiki, sindikati, gospodarski deležniki, ki delujejo na razvojnem področju, aktivni državljani EU, neformalna civilna gibanja ter evropski in nacionalni mediji in socialna omrežja.

Pričakovani rezultati projekta:

 • povečan interes medijev in ozaveščenost o vplivu javnih in zasebnih evropskih investicij na države v razvoju,
 • sodelovanje evropskih prebivalk in prebivalcev pri zagotavljanju, da so evropske javne in zasebne investicije v državah v razvoju skladne z evropskimi in globalnimi razvojnimi cilji,
 • izboljšane prakse pri investiranju zasebnih podjetij v državah v razvoju,
 • večja podpora za ukrepe za bolj transparentno in odgovorno obdavčenje evropskih javnih in zasebnih investicij v državah v razvoju,
 • okrepljeno sodelovanje med NVO in aktivnimi državljani iz starih in novih držav članic EU ter povečanje njihovih kapacitet za naslavljanje izzivov razvojnega financiranja.

V Sloveniji se bomo osredotočili na naslednje vsebine:

Projekt sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve.

ELR2015_logo   

 

Začetek: januar 2015

Zaključek: december 2017

Kontakt: Barbara Kvac, barbara[@]focus.si