Projekt CEE partnerstvo za opolnomočenje gibanj civilne družbe: k aktivni civilni družbi skozi učenje in vajo je imel namen zbližati nevladne organizacije, ki so dejavne na področju varstva okolja ter podnebne in energetske politike v Evropski uniji. Cilj je bil izmenjati najboljše prakse in znanja v zvezi s problematiko podnebnih sprememb in vprašanj učinkovite politike in varstva okolja v EU.

 

eacea

 

Financirano s strani programa Grundtvig.

 

Začetek: Avgust 2012

Zaključek: Januar 2014

Kontakt: [email protected]

 

Partnerji:

Frank Bold Society (Služba za okoljsko pravo), Republika Češka: http://frankbold.org/

Ekološko društvo EKO-UNIA, Poljska: http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/

Prijatelji Zemlje – Center za javno okoljsko pravo, Slovakia: http://www.priateliazeme.sk/cepa/

Poljsko zeleno omrežje: http://zielonasiec.pl/

CEE Bankwatch Network, Republika Češka: http://bankwatch.org/