V prejšnjem projektu na temo prevozne revščine, ki je potekal v obdobju 2022-2023, smo se osredotočili na pregled prevozne revščine v državah srednje, vzhodne in južne Evrope (SI, SK, HU, CRO, RO, BG) ter na mobilizacijo nacionalnih deležnikov na tem področju. Za Slovenijo smo podrobneje preučili vpliv nepredvidljivih političnih in ekonomskih razmer na prevozno revščino. Ekonomska študija je bila dobro sprejeta tako med zainteresiranimi deležniki kot v medijih. Pregled literature in poglobljeni intervjuji so omogočili dober vpogled v ranljive skupine v Sloveniji, ki jih je prizadela prevozna revščina. Ugotovili smo, da se mora Slovenija osredotočiti na izboljšanje storitve javnega prevoza, tudi na podeželju. To je eden najučinkovitejših sistemskih ukrepov za izboljšanje prometnih možnosti prebivalstva in njihove enakopravne vključenosti v družbo.  

Svoje dejavnosti bomo s tem projektom osredotočili na Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Slovaško. Pregledi prevozne revščine, ki smo jih izvedli v prejšnjem obdobju dodeljevanja sredstev, so pokazali, da imajo te države precej podobne izzive: slaba dostopnost JPP, odvisnost od osebnega avtomobila in slaba mobilnost prebivalcev na podeželju. Zato bomo pripravili analize stanja javnega prevoza v vseh naštetih državah ter poiskali primere dobrih praks, ki naslavljajo prevozno revščino na podeželju. Pripravili bomo priporočila za blaženje prevozne revščine za pristojna ministrstva, ki pripravljajo načrte porabe sredstev socialnega podnebnega sklada. Izmenjava dobrih praks in učinkovitih ukrepov (zlasti na podeželju) med partnerskimi državami bo koristna za ustrezno pripravo teh načrtov.  Kljub temu se bomo povezovali tudi s partnerji iz drugih držav v regiji srednje in vzhodne Evrope (in širše), ki prav tako delujejo na področju prometne revščine, saj nas bodo obogatili s svojimi izkušnjami. 

Partnerji: posamezni raziskovalci iz Madžarske, Hrvaške in Slovaške

Trajanje projekta: 1. 1. – 31. 12. 202

Kontakt: [email protected]