ClimACT: spopadanje s prepletenimi vprašanji podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov

Ozaveščenost o podnebnih spremembah je v Sloveniji relativno dobra, slabše pa je razumevanje prepletenosti okoljske krize z družbenimi vprašanji. Projekt je prednostno namenjen mobilizaciji in aktivaciji mladih, ki se pri nas združujejo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, glede ukrepanja na področju podnebnih sprememb in družbene pravičnosti, ki pomembno krojijo njihovo sedanjost in bodočnost. Med drugim se bomo posvetili tudi prepletu podnebne krize in enakosti spolov, ki je pri nas večinoma spregledano področje.

V letu 2022 nas v Sloveniji čakajo kar troje volitev. Čeprav je podnebni aktivizem v zadnjih letih v porastu, pa so okoliščine pandemije negativno vplivale na razvoj gibanja. Vključenost mladih v politično odločanje je ključen mehanizem za spremembo politik glede ukrepanja na področju podnebnih sprememb in družbenih neenakosti, za kar pa sta poleg aktivacije pomembna tudi znanje in veščine. Ker volitve odprejo širši prostor za diskusije o pomembnih družbenih vprašanjih, je važno, da so v javnih razpravah med vsebinskimi poudarki prisotna tudi vprašanja podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov.

Aktivnosti
  • izobraževanje na področju enakosti spolov in razvoja v povezavi s podnebnimi spremembami
  • skupščine mladih
  • izpostavljanje problematik v javnem diskurzu
Cilj

Seznaniti mlade aktivistke in aktiviste, odločevalce in državljane o medsebojno povezanih vprašanjih podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov, ter jih opremiti z razumevanjem in znanjem za aktivno sodelovanje pri reševanju teh problemov.

Partnerji

Focus, društvo za sonaraven razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Projekt ClimACT je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, programa Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR).