Namen projekta Energetska dieta je bil spodbuditi ljudi k izvajanju preprostih in lahko izvedljivih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Projekt Energetska dieta je vključeval promocijo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v izobraževalnih programih, informiranje potencialnih investitorjev o tehnologijah za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije.

 

energetska dieta 1

 

Začetek: maj 2006

Zaključek: november 2006

Kontakt: [email protected]

 

Partnerji:

Energiaklub, Madžarska: http://www.energiaklub.hu/en