ENERGISE – European Network for Research, Good Practice and Innovation for Sustainable Energy

(ENERGISE – Evropska mreža za raziskave, dobre prakse in inovacije za trajnostno energijo)

Spletna stran projekta

Slovenska spletna stran projekta

ENERGISE je inovativna vseevropska raziskovalna pobuda, katere cilj je boljše znanstveno razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije. Projekt se v obdobju 2016–2019 financira iz programa EU Obzorje 2020, v njegovem okviru pa se razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo možnosti za spremembo vzorcev rabe energije v gospodinjstvih in skupnostih po vsej Evropi od spodaj navzgor. Projekt uporablja najnaprednejše raziskovalne tehnike (npr. Living Labs) za neposredno opazovanje obstoječih energetskih kultur v realnih vsakodnevnih okoljih ter testiranje pobud za zmanjševanje rabe energije, tako na ravni gospodinjstev kot skupnosti. Celovit pregled in klasifikacija energetskih pobud na ravni gospodinjstev in skupnosti predstavljata temelj za razvoj dveh prototipnih laboratorijev »ENERGISE Living Labs«, s katerimi je mogoče identificirati vplive na individualno in kolektivno porabo energije. Podatki, ki so bili zbrani v osmih sodelujočih državah pred, med in po implementaciji 16 laboratorijev, bodo ključno prispevali k oblikovanju in ocenjevanju prihodnjih pobud na področju rabe energije v Evropi.

Konzorcij projekta ENERGISE sestavlja deset raziskovalnih partnerjev (univerz, raziskovalnih inštitutov, podjetij in nevladnih organizacij) iz Bolgarije, Danske, Finske, Nemčije, Madžarske, Irske, Slovenije, Švice, Nizozemske in Velike Britanije.

Ključni cilji projekta:

 1. Preseči obstoječe raziskave o trajnostni potrošnji z razvojem inovativnega teoretičnega okvira, ki združuje pristopa družbenih praks in energetskih kultur.
 2. Oceniti in primerjati vpliv in učinek številnih energetskih projektov, iniciativ in pobud v Evropi.
 3. Pospešitev uporabe pristopa “živih laboratorijev” (Living Labs) za raziskovanje in preoblikovanje energetskih kultur.
 4. Priti do novih raziskovalnih spoznanj o vlogi rutin in prelomov pri usmerjanju rabe energije v smeri večje trajnosti.
 5. Okrepiti večstransko povezovanje s socialnimi, političnimi in gospodarski deležniki ter učinkovito prenesti rezultate projekta ENERGISE za izboljšanje implementacije Evropske Energetske unije.

 

Trajanje: december 2016 – november 2019

Partnerji:

 • National University of Ireland, Galway (Irska)
 • Aalborg University (Danska)
 • Applied Research and Communication Fund (Bolgarija)
 • GreenDependent Institute (Madžarska)
 • Kingston University (Velika Britanija)
 • Ludwig-Maximilians-University, Munich (Nemčija)
 • Maastricht University (Nizozemska)
 • University of Helsinki (Finska)
 • University of Lausanne (Švica)

Financiranje: projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Obzorje 2020.