Evropska energetska revščina: sooblikovanje agende in inovacije v znanju (European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation – ENGAGER) je raziskovalna mreža, ki se financira prek sheme evropskega sodelovanja v znanosti in tehnologiji (COST). Cilj mreže je razviti in širiti mednarodno skupnost raziskovalcev in praktikov, ki se osredotočajo na boj proti energetski revščini. Energetska revščina se ponavadi kaže v nezmožnosti dostopa do energetskih storitev, ki so materialno in socialno potrebne.

Projekt ENGAGER bo potekal do decembra leta 2022. Mreža vključuje več kot 60 predstavnikov, med drugim univerz, raziskovalnih inštitutov, vlad, podjetij, skupin za zagovorništvo in možganskih tankov iz vsaj 30 različnih držav. Mreža povezuje različna disciplinska področja. Delo je organizirano v štirih delovnih paketih s poudarkom na: a) integraciji znanja, b) gradnji okvirjev za ugotavljanje in spremljanje energetske revščine, c) izmenjavi znanja in c) socialno-tehničnih inovacijah. Glavne dejavnosti vključujejo organiziranje in podporo mednarodnih konferenc, delavnic, izmenjav in študijskih obiskov, razen tega pa tudi širjenje znanstvenih izsledkov in priporočil za politike.

Več informacij je na voljo na spletni strani projekta.