Projekt ESdPI – Education for Sustainable Development Partnership Initiative (Partnerska iniciativa za izobraževanje o trajnostnem razvoju) je razvil močno regionalno partnerstvo med izobraževalnimi in okoljskimi civilnodružbenimi organizacijami in jih vzpodbudil k sprožitvi, vzdrževanju in naslavljanju javnih oblasti in lokalnih podjetij k izobraževalnim dejavnostim v zvezi z okoljskimi vidiki pravnega reda EU in skupnih politik EU ter ukrepanja na področju podnebnih sprememb. Akcije so bile locirane v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Kosovu, Makedoniji, Estoniji, Romuniji in Gruziji.

Gradiva:

Nacionalno poročilo o vključenosti vsebin trajnostnega razvoja v slovenski šolski sistem

 

edspi 1

 

Financirano s strani programa IPA

 

Začetek: December 2010

Zaključek: November 2012

Kontakt: [email protected]

 

Partnerji:

Network of Education Policy Centres, Croatia: http://www.edupolicy.net/

Forum for Freedom in Education, Croatia: http://www.fso.hr/about-ffe

Zelena Akcija, Croatia: http://zelena-akcija.hr/

proMente social research, Bosnia and Herzegovina: http://www.promente.org/

Kosovo Education Center: http://kec-ks.org/English/index_eng.html

5 MAR – Environmental Protection and Rehabilitation, Kosovo: http://www.mar-ks.org/

Macedonian Civic Education Center, FYROM: http://www.mcgo.org.mk/

Environmental association Planetum – Strumica, FYROM

PRAXIS Center for Policy Studies, Estonia: http://www.praxis.ee/esileht/

Focus Association for Sustainable Development, Slovenija: focus.si

Foundation Centre Education 2000+, Romania: http://www.ue4sd.eu/Partnerji/east-europe-group/53-foundation-centre-education-2000-cedu-romania

International Institute for Education Policy, Planning and Management, Georgia: http://www.eppm.org.ge/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html