EUWES: Empowering underrepresented women in the energy sector

Ženske so premalo zastopane v procesu odločanja, zlasti na področjih, ki veljajo za bolj tehnična, kot je energetika; prav tako so premalo zastopane v višjih vodstvenih strukturah energetskih podjetij. Podatki s terena kažejo, da je manj verjetno, da bodo ženske v svojih gospodinjstvih sprejemale odločitve v zvezi z energijo, čeprav preživijo več časa doma in uporabljajo več energetskih storitev. Povečuje se tudi udeležba žensk v neplačani domači sferi, več poročil pa kaže, da so ženske med pandemijo COVID bolj občutile izgubo delovnih mest in dohodka – zlasti tiste, ki so zaposlene v negotovih sektorjih.

S projektom EUWES: Empowering underrepresented women in the energy sector bomo obravnavali vprašanje premajhne zastopanosti žensk na vodstvenih in vodilnih položajih v korporativnem sektorju energetskih podjetij s poudarkom na dobaviteljih. Analiza na več ravneh ter kartiranje nacionalnih politik in strategij, ki bo izvedena v okviru projekta, nam bo pomagala opredeliti glavne ovire za ženske, zaposlene v energetskem sektorju. Na podlagi analize nacionalnih razmer bodo oblikovana politična priporočila, izvedene pa bodo tudi dejavnosti ozaveščanja z nosilci odločanja, vodstvi energetskih podjetij, visokošolskimi ustanovami in združenji delodajalcev. Hkrati bo vzpostavljena močna mreža žensk, zaposlenih v energetskem sektorju, ki bo opolnomočila ženske v tem sektorju in jim omogočila nove priložnosti, da postanejo nove voditeljice na tem področju.

Partnerji projekta: Society For Sustainable Development Design (Hrvaška), Engineers Without Borders (Španija), Women Engage for a Common Future (Nemčija) in Focus

Spletna stran projekta: https://euwes.door.hr/

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2025

Kontakt: [email protected]

Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske komisije.

Novice o projektu

Z vključevanjem vidika spola do bolj vključujočih energetskih politik

Ženske so še vedno premalo zastopane v vseh vidikih energetskega sektorja, ki ostaja eden izmed spolno najmanj raznolikih sektorjev. Z vključevanjem načela enakosti spolov v ključne energetske politike lahko oblikujemo bolj vključujoč energetski sektor, ki krepi prispevek žensk v energetiki v času, ko se sektor sooča z izzivi razogljičenja.

7. 3. 2024|
Go to Top