Evropa za podnebje

 

Trenutno sta v Evropi na področju spreminjanja podnebja odprti dve ključni debati. Že nekaj časa poteka razprava o tem, kako se bojevati proti spreminjanju podnebja v obdobjih, ki jih Kjotski protokol ne pokriva, t. j. po obdobju 2008 – 12. To razpravo na kratko imenujemo post 2012 debata. Ker je Evropa na tem področju razcepljena, bo potrebna nadaljnja razprava o tem, kako si želimo proces reševanja podnebja voditi naprej.

Drugo pomembno področje je razprava o trgovanju z emisijami, ki je trenutno najbolj izpostavljeno orodje EU za boj z emisijami toplogrednih plinov. V letu 2006 bo potekala revizija smernice o trgovanju z emisijami, potekala pa bo tudi priprava drugega državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov.

Namen projekta Evropa za podnebje je skozi ozaveščanje in informiranje spodbujati razpravo o obeh opisanih vsebinah, ki sta trenutno ključni v evropskem boju proti spreminjanju podnebja. Da bi dosegli namen projekta, bomo: nadaljevati slovensko post-2012 debato, pričeli razpravo o drugem obdobju evropskega trgovanja z emisijami med NVO, vključili šolarje in dijake v debato o obdobju post-2012, predstavili obe ključni temi (post-2012 in trgovanje z emisijami) na spletu, postavili razstavo o spreminjanju podnebja na vsaj 3 šolah in izvedli izobraževalno-informativno delavnico o spreminjanju podnebja za šolarje in dijake.

Projekt finančno podpira Urad vlade RS za informiranje.

Urad vlade RS za informiranje

urad za informiranje-logo

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta projekt je prejel finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad vlade za informiranje.