Evropski skladi za trajnostno energetiko in promet

 

Cilj projekta Evropski skladi za trajnostno energijo in promet je vplivati na trajnostno usmeritev rabe evropskih skladov na področju prometa in energije.

V sklopu projekta bomo pozornost namenili predvsem Državnemu razvojnemu programu 2007-2013 (DRP) in Operativnemu programu razvoja okoljske in transportne infrastrukture (OP ROPI).

Priprava strokovnih prispevkov za DRP in OP ROPI s strani NVO bo omogočila bolj uravnotežen dokument z vidika trajnostnega razvoja, saj sta posebej sektorja promet in energije največja izvora emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo spreminjanje podnebja, ter številnih drugih onesnaževal. Glede na to, da je zmanjšanje izpustov tologrednih plinov nuja, je velika priložnost Slovenije, da te izpuste zmanjša s pomočjo evropskih skladov. Tako trajnostna mobilnost kot trajnostna energetika sta smernici koriščenja skladov EU in če ju Slovenija ne vključi v DRP in OP ROPI, bo morala ukrepe za zmanjšanje emisij pokrivati iz svojih sredstev. Zato je nadvse pomembno, da prispevek NVO v pripravo DRP in OP OTI prikaže možnosti za vključevanje trajnostne energije in prometa obeh dokumentih.

 

Prispevek okoljskih organizacij v razpravo o DRP 2007-2013

Do 5. septembra sprejemamo pripombe na prispevek za izboljšanje Operativnega programa razvoja prometne in okoljske infrastrukture (OP ROPI) in sicer za področje prometa in energije. Vašo podporo nam sporočite na [email protected] ali 041 291091.

Projekt se odvija v okviru programa Dobra družba, sredstva za projekt pa prispeva sklad Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

dobra_druzba