Fosilni dinozaver

 

V sklopu evropske turneje je Fokus v Sloveniji gostil Fosilnega dinozavra. Dinozaver je podelil Oskarja za uničevanje podnebja ter ozaveščal politike in javnost o nevarnosti podnebnih sprememb. Opozoril je na netrajnostno rabo fosilnih goriv. Projekt je bil izveden s finančno podporo in v sodelovanju s Friends of the Earth Europe.

fosilni dinozaver3 fosilni dinozaver4 fosilni dinozaver1

Fosilni dinozaver je Ljubljano obiskal 30. septembra ter 1. in 2. oktobra 2004.

O akciji Fosilni dinozaver

Od maja 2004 potuje po Evropi 10m visoki ‘fosilni dinozaver’. Na svoji poti obiskuje prestolnice, ministrstva, energetsko potratna podjetja, premogovnike in naftna podjetja da bi s tem izpostavil tiste, ki ovirajo boj proti spreminjanju podnebja. Najbolj izpostavljenim uničevalcem podnebja podeljuje Oskarje za uničevalce podnebja.

Spreminjanje podnebja, ki ga je zakrivil človek, je eden največjih izzivov našega planeta. Kljub temu se industrija upira zapiranju starih in neučinkovitih podjetij – dinozavrov. Tehnološke rešitve, ki jih podpirajo tudi številne politike, so na voljo, da izkoreninimo te dinozavre. Energetska učinkovitost, raba obnovljivih virov energije in varčevanje z energijo nam ne bo pomagalo le pri preprečevanju podnebnih sprememb, temveč bo imelo koristi tudi za naše gospodarstvo in povečanje zaposlenosti.

Dinozaver bo na svoji poti, ki se bo zaključila v oktobru, obiskal preko 50 različnih mest. V okviru svoje turneje bo obiskal tudi Ljubljano. Energetska intenzivnost Slovenije je dvakrat višja od evropskega povprečja, vlada razdaja preveč dovolilnic za trgovanje z emisijami CO2, datumi zaprtja zastarelih termoelektrarn pa se pomikajo vse dalje v prihodnost. Emisije iz transporta hitro naraščajo, celovitih politik za reševanje opisanih izzivov pa še ni. Ker želimo v sklopu akcije ‘Carbon Dinosaur Tour’ javnost opozoriti na obstoječo situacijo, organizira Fokus društvo za sonaraven razvoj tudi prihod fosilnega dinozavra v Ljubljano. Dinozaver bo prebil pri nas tri dni (30. september, 1. in 2. oktober) in s svojo prisotnostjo opozoril državljane in politike na netrajnostno rabo fosilnih goriv in z njo povezane podnebne spremembe. Dinozaver bo obiskal Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Prešernov trg. Spremljala ga bo razstava o podnebnih spremembah in različne dejavnosti, kot je npr. razglasitev dobitnika Oskarja za uničevanje podnebja.

Več informacij o akciji je na www.foeeurope.org/dinosaur

letak Ne bodi fosil – bojuj se proti spreminjanju podnebja /Publikacije/letak3.pdf letak3.pdf
teksti za razstavo o podnebnih spremembah /Publikacije/razstava_tekst.pdf razstava_tekst.pdf

Oskar za uničevanje podnebja

Do 15. 8. 2004 smo na naš poziv za nominacije za Oskarje za uničevanje podnebja prejeli naslednje nominacije:
1. Minister za okolje, prostor in energijo, mag. Janez Kopač
2. Državni sekretar za energetiko, mag. Djordje Žebeljan
3. Državni sekretar za okolje, mag. Radovan Tavzes
4. Minister za kmetijstvo, dr. Milan Pogačnik
5. Minister za promet in zveze, dr. Marko Pavliha
6. Talum d.d.
7. Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
8. Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
9. DARS d.d.
10. Petrol d.d.
11. Predsednik vlade, mag. Anton Rop
Glasovanje, ki je potekalo od 1. do 20. septembra, je določilo dobitnika Oskarja. S 15 glasovi od 27 je Oskarja za uničevanje podnebja prejel minister za okolje, prostor in energijo, mag. Janez Kopač.

Podpisovanje 10 zahtev

V okviru Dinozavrovega obiska v Ljubljani je potekala akcija zbiranja podpisov za 10 zahtev. Zbrali smo nekaj manj kot 800 podpisov, ki bodo skupaj z vsemi podpisi, ki so bili zbrani na turneji Dinozavra, konec oktobra izročeni g. Laszlu Kovacsu, EU komisarju za energijo. Podpise, ki smo jih zbrali v Sloveniji, bomo izročili novi slovenski vladi, ko bo le-ta oblikovana.

10 zahtev /Publikacije/10 zahtev final.pdf 10 zahtev final.pdf