Projekt se osredtoča na pomen politične participacije mladih – s posebnim poudarkom na prihajajočih EU volitvah. Prizadeva si za nadaljnje povezovanje, izobraževanje in aktiviranje slovenske mladine in širše javnosti glede vprašanja podnebne pravičnosti. S tem namenom so projektne aktivnosti osredotočene predvsem na gibanje Mladi za podnebno pravičnost.

Aktivnosti obsegajo: vzpostavitev bralnega krožka na temo podnebne pravičnosti, organizacija participativnih dogodkov v lokalnih skupnostih, izobraževlni dogodki o podnebni pravičnosti, predavanja o pomenu participacije in podnebni pravičnosti na osnovnih in srednjih šolah

V okviru projekta smo sodelovali z Mladi za podnebno pravičnost.

Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe

Trajanje: februar 2019 – maj 2019

Kontakt: [email protected]