Innovative Direction in Energy Advising

Inovativna smer energetskega svetovanja

Spletna stran projekta

Namen projekta IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) je razvoj inovativnih pristopov na področju izobraževanja o energetski revščini. Glavni cilj je izboljšanje obstoječih in razvoj novih inovativnih izobraževalnih metod in gradiva za usposabljanje odraslih o tematiki energetske revščine. Projektni konzorcij vključuje organizacije, ki imajo izkušnje na področju obravnavane tematike in pristopov ter so strateško pozicionirani v najbolj ranljivi evropski regiji glede energetske revščine: v Bolgariji, Cipru, na Hrvaškem in v Sloveniji.

 

Konferenca Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni

(sreda, 2. oktober 2019 ob 9h; Slovenski etnografski muzej (dvorana v upravni stavbi), Metelkova 2, Ljubljana)

Energetska revščina postaja vse bolj prepoznana kot problem, ki zahteva ustrezno in učinkovito naslavljanje. Evropska unija nalaga državam članicam, da v svojih Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih opredelijo problematiko, pripravijo definicijo energetske revščine ter ustrezne ukrepe za njeno zmanjševanje. Ker so specifike energetske revščine od države do države različne, naj bi vsaka država pripravila svojo definicijo ter ukrepe. Slovenija trenutno nima sprejete ustrezne merljive definicije energetske revščine in ukrepov, ki bi iz tega izhajali. Konferenca Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni, ki je del projekta IDEA, je namenjena prav iskanju učinkovitih rešitev za izzive energetske revščine, tako na praktični, kot tudi na strukturni ravni. S tem ponuja priložnost za oblikovanje izhodišč, ki bi pripomogli k oblikovanju ustrezne definicije ter ukrepov za zmanjšanje energetske revščine. Program konference najdete tukaj.

Predstavitve iz konference:

 

Trajanje projekta: november 2017 – oktober 2019

Partnerji:

  • Univerza v Cipru (Ciper)
  • DOOR (Hrvaška)
  • Energetska agencija Plovdiv (Bolgarija)

Financiranje: projekt je sofinanciran je iz programa Erasmus+.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AND ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN