INCITE-DEM: Citizens Reinventing Democracy

Objavljeno: 11. 7. 2023

Izzivi spreminjajočega se sveta preizkušajo zmogljivosti naših demokracij v smislu demokratične udeležbe, političnega zaupanja in družbenega soglasja. Sodelovanje državljanov in procesi soustvarjanja so ključnega pomena za podporo procesov predstavniške demokracije in izboljšanje kakovosti političnih odločitev.

Cilj projekta INCITE-DEM je povečati vključujočo udeležbo in državljansko angažiranost ter hkrati razširiti demokratične inovacije in dinamične mehanizme povratnih informacij med državljani in institucionalnimi akterji v predstavniških demokracijah. Projekt bo na podlagi raziskav preizkušal vključujoče oblikovalske procese za demokratične inovacije v praksi, in sicer z vzpostavitvijo tako imenovanih laboratorijev za demokracijo v šestih državah. Izkušnje in raziskave se bodo prenesle v posebne politične smernice in strateške politične načrte za trajnostno, vključujočo in inovativno demokracijo v svetu, ki se spreminja.

INCITE-DEM bo ponudil edinstven prispevek k prihodnosti demokracije v Evropi z uporabo zgodovinskih ter kvantitativnih in kvalitativnih družboslovnih raziskav, agentskega modeliranja, oblikovalskega razmišljanja in naprednih analitičnih metod za namen širjenja vključujoče udeležbe in sodelovanja ter spodbujanja demokratičnih inovacij. Poleg tega bomo v šestih državah izvajali laboratorije za demokracijo (DLabs), v katerih bodo državljani, predstavniki pobud za demokratične inovacije, oblikovalci politik in druge zainteresirane strani sodelovali pri soustvarjanju predstav o vključujočih demokratičnih inovacijah. Vse inovacije, ki se bodo soustvarjale v laboratorijih DLabs, se bodo nato potrdile z eksperimentalno raziskavo z državljani in interaktivnimi forumi z oblikovalci politik, da se preveri njihova izvedljivost. Na koncu bodo pripravljena priporočila politik za trajnostno, vključujočo in inovativno demokracijo v svetu, ki se sooča z globokimi družbenimi, tehnološkimi in ekološkimi spremembami. Priporočila bomo predstavili širokemu krogu zainteresiranih strani na različnih ravneh upravljanja v Evropi.

Partnerji projekta so: University of Münster – Westfalische Wilhelms (Nemčija), Norwegian University of Science and Technology – NTNU (Norveška), University of Groningen (Nizozemska), University of Helsinki (Finska), Tallinn University – TLU (Estonija), Institute of Social Sciences, University of Lisbon (Portugalska), ECO-UNION (Španija), FOCUS Association for sustainable development (Slovenija), Kyoto Club (Italija)

Spletna stran projekta: https://incite-dem.eu/

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Kontakt: [email protected]

Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske komisije.

Novice o projektu

Zloraba referenduma za zeleno luč JEK 2

Focus, Greenpeace Slovenija in Umanotera opozarjamo na pomanjkanje informacij o predlogu gradnje nove jedrske elektrarne v Sloveniji in na nevarnost jedrskega enoumja, ki se skuša ustvariti tudi v Državnem zboru in Slovenijo vodi v novo energetsko zablodo.

7. 5. 2024|

Sončna šola Hrastnik med nagrajenci fundacije SozialMarie

Fundacija SozialMarie od leta 2005 nagrajuje družbene inovacije in letos je med nagrajenimi projekti tudi Sončna šola Hrastnik, prva zadružna samooskrbna skupnostna sončna elektrarna v Sloveniji in z njo povezana energetska skupnost. Nagrado smo prevzeli na Dunaju z županom Občine Hrastnik.

1. 5. 2024|

Dan okoljskega dolga kot opomnik, da živimo preko meja planeta

Dan okoljskega dolga je kljub letošnjemu premiku za šest dni pomemben opomnik, da trenutni sistem proizvodnje in potrošnje ni vzdržen. Če bi vsi na svetu živeli kot prebivalke in prebivalci Slovenije, bi po izračunih organizacije Global Footprint Network potrebovali približno tri planete v velikosti Zemlje.

23. 4. 2024|

Za naravne gozdove – pustimo delček gozda pri miru

Partnerji projekta Povezani za gozdove smo zagnali kampanjo za dvig zavedanja o nujnosti vzpostavitve novih gozdnih rezervatov. Takšna območja so ključna za obstoj številnih živalskih vrst, biotsko pestrost in odpornost gozdov na podnebne spremembe. Poglejte simpatične videe, v katerih igrajo glavno vlogo t.i. gozdni specialisti.

22. 4. 2024|

Posebno priznanje Financ za Sončno šolo Hrastnik

S predsednikom Energetske zadruge Zeleni Hrastnik smo na podelitvi energetskih nagrad časnika Finance v sklopu 26. Dnevov energetikov prevzeli prvo uradno nagrado za prvi projekt zadruge, ki predstavlja tudi prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

19. 4. 2024|
Go to Top