Izzivi spreminjajočega se sveta preizkušajo zmogljivosti naših demokracij v smislu demokratične udeležbe, političnega zaupanja in družbenega soglasja. Sodelovanje državljanov in procesi soustvarjanja so ključnega pomena za podporo procesov predstavniške demokracije in izboljšanje kakovosti političnih odločitev.

Cilj projekta INCITE-DEM je povečati vključujočo udeležbo in državljansko angažiranost ter hkrati razširiti demokratične inovacije in dinamične mehanizme povratnih informacij med državljani in institucionalnimi akterji v predstavniških demokracijah. Projekt bo na podlagi raziskav preizkušal vključujoče oblikovalske procese za demokratične inovacije v praksi, in sicer z vzpostavitvijo tako imenovanih laboratorijev za demokracijo v šestih državah. Izkušnje in raziskave se bodo prenesle v posebne politične smernice in strateške politične načrte za trajnostno, vključujočo in inovativno demokracijo v svetu, ki se spreminja.

INCITE-DEM bo ponudil edinstven prispevek k prihodnosti demokracije v Evropi z uporabo zgodovinskih ter kvantitativnih in kvalitativnih družboslovnih raziskav, agentskega modeliranja, oblikovalskega razmišljanja in naprednih analitičnih metod za namen širjenja vključujoče udeležbe in sodelovanja ter spodbujanja demokratičnih inovacij. Poleg tega bomo v šestih državah izvajali laboratorije za demokracijo (DLabs), v katerih bodo državljani, predstavniki pobud za demokratične inovacije, oblikovalci politik in druge zainteresirane strani sodelovali pri soustvarjanju predstav o vključujočih demokratičnih inovacijah. Vse inovacije, ki se bodo soustvarjale v laboratorijih DLabs, se bodo nato potrdile z eksperimentalno raziskavo z državljani in interaktivnimi forumi z oblikovalci politik, da se preveri njihova izvedljivost. Na koncu bodo pripravljena priporočila politik za trajnostno, vključujočo in inovativno demokracijo v svetu, ki se sooča z globokimi družbenimi, tehnološkimi in ekološkimi spremembami. Priporočila bomo predstavili širokemu krogu zainteresiranih strani na različnih ravneh upravljanja v Evropi.

Partnerji projekta so: University of Münster – Westfalische Wilhelms (Nemčija), Norwegian University of Science and Technology – NTNU (Norveška), University of Groningen (Nizozemska), University of Helsinki (Finska), Tallinn University – TLU (Estonija), Institute of Social Sciences, University of Lisbon (Portugalska), ECO-UNION (Španija), FOCUS Association for sustainable development (Slovenija), Kyoto Club (Italija)

Spletna stran projekta: https://incite-dem.eu/

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Kontakt: [email protected]

Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske komisije.