Varčevanje z energijo in učinkovita raba energije sta najbolj trajnostna koraka za rešitev podnebne krize, saj trenutno staneta najmanj in prinašata najbolj učinkovita zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Kljub temu tako evropske kot tudi slovenske politike ne postavljajo v ospredje teh dveh korakov.

Zato smo se v Focusu odločili, da tako politiki kot širši javnosti dokažemo, da je lahko URE zanesljiv korak za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Namen projekta ‘Izziv, težak eno tono’ je pokazati, da lahko varčna in učinkovita raba energije pomembno prispevata k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, ter to predstaviti širši javnosti in odločevalcem. Namen projekt dosega skozi naslednje specifične cilje:
– izdelati sistem za izračun prihrankov z ukrepi URE,
– sistem predstaviti v spletni in tiskani obliki,
– pripraviti ozadje za lobiranje za URE in
– pripravljena gradiva predstaviti javnosti in odločevalcem.

 

izziv 1 tona (15)

 

V okviru projekta je bil izdelan sistem za izračun prihrankov z ukrepi za učinkovito rabo energije, ki obsega nabor možnih ukrepov za varčno in učinkovito rabo energije, in ki pomaga posamezniku izračunati, koliko emisij lahko prihrani skozi različne ukrepe. Ukrepe si lahko ogledate tudi v brošurici ‘Izziv, težak eno tono’.

Da bi odločevalce opozorili na potencial energetske učinkovitosti, je bilo v okviru projekta izdelano stališče o učinkoviti rabi energije. Tako stališče kot tudi brošuro in sistem za računanje prihrankov smo javnosti predstavili skozi akcijo in elektronsko kartico.

Pri izvedbi projekta smo sodelovali s strokovnjaki iz Instituta Jožef Stefan in Slovenskega E Foruma.

 

Začetek projekta: maj 2008

Zaključek: december 2008

Projekt finančno podpira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

ekosklad-star logo