Projekt »Učenje za podnebne ukrepe« je združil pet uveljavljenih nevladnih organizacij. Cilj je bil izmenjati najboljše prakse in znanja v zvezi s problematiko podnebnih sprememb in vprašanj učinkovite politike in varstva okolja v EU. Boj proti podnebnim spremembam je ena od ključnih prioritetnih nalog Evropske komisije. EU spodbuja za iskanje rešitev problematike podnebnih sprememb tudi druge narode in regije. Čeprav EU kaže pot naprej s svojo strategijo in politiko v boju proti podnebnim spremembam, velik del odgovornosti leži na državah članicah in civilni družbi. Za okoljske nevladne organizacije je pomembno tako sledenje okoljski politiki EU, kot tudi nacionalnim prizadevanjem na tem področju. V projektu je sodelovalo pet evropskih nevladnih organizacij iz Slovenije, Avstrije, Češke, Španije in Belgije.

 

Financirano s strani programa Europe for Citizens

 

Začetek: Avgust 2011

Zaključek: Julij 2013

Kontakt: [email protected]

 

Partnerji:

Služba za okoljsko pravo, Republika Češka: www.eps.cz

Prijatelji Zemlje Španija: www.tierra.org

Prijatelji Zemlje Avstrija: http://www.global2000.at

Prijatelji Zemlje Evropa: www.foeeurope.org