Life COMET

Objavljeno: 22. 11. 2023

Life COMET je projekt na temo energetskih skupnosti. Z njim nadgrajujemo delo na področju energetskih skupnosti, ki sicer poteka tudi v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Cilj projekta je izvesti celovito analizo stanja na področju energetskih skupnosti v regiji, identificirati in deliti primere dobrih praks ter skozi zagovorniške aktivnosti vplivati na izboljšanje podpornega okolja za energetske skupnosti. V okviru projekta bodo vzpostavljene mreže energetskih skupnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti.

Life COMET bo:

  • vzpostavil nacionalne koalicije energetskih skupnosti skozi identifikacijo, vključevanje in opolnomočenje relevantnih nacionalnih deležnikov;
  • analiziral lokalne specifike za boljše razumevanje stanja na področju energetskih skupnosti in prispeval h gradnji boljšega podpornega okolja zanje skozi zadovorništvo, pripravo orodij, metodologij in tehnično podporo za vzpostavljanje novih energetskih skupnosti;
  • nadgrajeval in dopolnjeval obstoječe mreže, platforme in projekte z inovativnimi in celovitimi pristopi za naslavljanje obstoječih ozkih grl pri razvoju energetskih skupnosti v regiji.

V projektu Focus vodi aktivnosti za gradnjo zmogljivosti ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti.

Partnerji projekta: Zelena energetska zadruga (Hrvaška; vodilni partner), ELECTRA ENERGY COOPERATIVE (Grčija), RESCOOP EU ASBL (EU), Tallinn University of Technology (Estonija), Szövetkezetiséget Támogató Egyesület (Združenje za podporo zadružništva, Madžarska), Focus, društvo za sonaraven razvoj (Slovenija), PLZ Spółdzielnia (Poljska), COOPERATIVADEENERGIE.RO SOCIETATE COO (Romunija).

Spletna stran projekta: https://lifecomet.rescoop.eu/

Trajanje projekta: november 2023 – oktober 2026

Kontakt: [email protected]

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE.

Novice o projektu

Go to Top