Mednarodna poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

Kdaj: 3. – 7. september 2018

Kje: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Spletna stran poletne šole: https://www.politicalecology-ljubljana.si

 

Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in posledično političnega boja med njimi.

Politična ekologija se razlikuje od apolitičnih okoljskih ved tako, da vprašanja okolja ne postavlja le kot predmeta preučevanja, pač pa ga umešča v asimetrična razmerja družbenih in političnih moči, ki so že vpisana v samo vednost o predmetu.

S podporo odličnih vabljenih gostij in gostov bodo udeleženci poletne šole izzvani, da se poglobijo v različna vprašanja na področju politične ekologije ter poskušajo zgraditi razumevanje med raznolikimi rešitvami za reševanje okoljskih izzivov oz. si zgradijo mentalno strukturo za razumevanje večplastnih glokalnih okoljskih in ekoloških vprašanj.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.

 

Program in govorci Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018

Predstavitve in posnetki iz Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018

Vtisi iz poletne šole

Rumeni zbornik: Intertwining of diverse minds in(to) political ecology: Proceedings from the Summer School of Political Ecology 2018

Modri zbornik: Intertwining of diverse minds in(to) political ecology: Scientific texts of Doctoral Students Participating in the Summer School of Political Ecology

Evalvacijsko poročilo Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018

Končno evalvacijsko poročilo projekta MPŠ PE 2018

 

Trajanje projekta: april 2018 – december 2018

 

Poletno šolo organiziramo:

  • Fakulteta za družbene vede UL
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Inštitut za ekologijo
  • Študentsko društvo Iskra
  • Eko kolektiv
  • Časopis za kritiko znanosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Financiranje: Projekt sofinancirata Eko sklad j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor.