Mladi za boljše okolje: Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo

Projekt izhaja iz spoznanja, da obstaja pomanjkanje prenosa znanj o okoljskih družboslovnih tematikah med akademsko sfero in drugimi, lokalnimi akterji, kot so civilna družba, lokalni in državni odločevalci, idr. Po eni strani se pri strateških in političnih odločitvah raznih deležnikov ne upošteva dovolj okoljskih vidikov in spoznanj, ki izhajajo iz akademske sfere, po drugi strani pa se premalo lokalnih (okoljskih) problemov ter poskusov za njihovo reševanje raziskuje na akademski ravni, torej na Univerzi v Ljubljani in njenih članicah, ki bi lahko z ustreznim in relevantnim znanjem pridodale k bolj učinkovemu in uspešnejšemu razreševanju okoljskih konfliktov in drugih okoljskih problemov, ki se pojavljajo na lokalni ravni na območju Ljubljane ter tudi na državni ravni. Ker poleg akademske sfere, tudi drugi akterji, predvsem civilna družba, prepoznava omenjeni problem, ga želimo s projektom nasloviti na način, ki spodbuja povezovanje akademske sfere (UL) in družbenega sektorja. Problematiko neprenašanja družboslovnega okoljskega znanja v prakso, pomanjkanja interdisciplinarnega povezovanja ter nevključevanja mladih strokovnjakov v (lokalne) odločitve bomo reševali preko usposabljanja študentov in s svetovanjem različnim deležnikom, ki sprejemajo odločitve na lokalni ravni. Projekt bo izvajala interdisciplinarna skupina študentov, ki bodo na ta način vzpostavljali pogoje za svoje nadaljnje delovanje na okoljskem področju. V sklopu projekta bo pripravljena baza literature in virov znanja iz okoljskih družboslovnih področij, razvita bo nova znanstveno-strokovna okoljska družboslovna edicija, organizirana dva dogodka na temo interdisciplinarnosti okoljskih tematik ter pripravljena priporočila za razvoj okoljskih programov in smeri za UL.

Namen in cilji projekta

Problem 1: Obstaja pomanjkanje okoljskega znanja pri akterjih in odločevalcih v Ljubljani, obenem ni prenosa družboslovnega okoljskega znanja, ki nastane v akademski sferi, predvsem mladih diplomantov, magistrov in doktorjev, v prakso.

  • Cilj 1: Vzpostavljena javno dostopna baza literature in virov, ki je na voljo akterjem. Ti na ta način dobijo lažji dostop in celostni vpogled do novega znanja in mladih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s specifičnim okoljskim področjem.
  • Cilj 2: Večja povezanost in več interkacije med akademsko sfero in lokalno skupnostjo na področju okoljskih družboslovnih znanj.

Problem 2: Pomanjkanje možnosti za ustvarjanje novega relevantnega znanja znotraj okoljskega družboslovja na področju Ljubljane oz. Univerze v Ljubljani.

  • Cilj 3: Vzpostavljena lastna znanstveno-strokovna okoljska družboslovna edicija v sklopu ČKZ.

Problem 3: Pomanjkanje interdisciplinarnega povezovanja študentov in strokovnjakov na UL.

  • Cilj 4: Večja povezanost med študenti in zaposlenimi na UL in povečano zavedanje o različnih vidikih raziskovanja okoljske družboslovne tematike.

Problem 4: Pomanjkanje specifičnih znanj okoljskega družboslovja in interdisciplinarnih okoljskih znanj na UL.

  • Cilj 5: V lokalno akademsko okolje prinesti znanje, programe in izkušnje iz tujine ter razširiti sodelovanje in povezovanje med različnimi tematikami znotraj UL.
  • Cilj 6: Okoljska problematika iz lokalne ravni dobi svoje mesto na agendi UL.

Poleg specifičnih ciljev, so skupni cilji projekta:

  • Vzpostavljanje pogojev za nadaljnje delovanje vključenih študentov, ki skozi projekt pridobijo specifična znanja,
  • Razvoj znanj UL v korist lokalnega okolja,
  • Razvoj sinergije med UL in lokalnimi akterji na okoljskem področju,
  • Dvig okoljske zavesti z novim vedenjem.

 

Trajanje: maj 2017 – september 2017

Partnerji: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Financiranje: Projekt je bil financiran iz programa ”Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018” Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.