Pomembni utrinki projekta:

Predaja mladinskega manifesta v evropskem parlamentu

Ugotovitve iz okrogle mize z mladinskimi delavci

Izdelki mladih:

Video: Dobre novice iz sveta

Video: Moja revolucija

Gledališka predstava Moja revolucija.

Strip Spola nista samo dva.

Strip o okolju.

Strip Dva svetova?

Projekt se je zaključil februarja 2019.


V okviru projekta se bo v letu 2018 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči.

Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo dogajanja v letih 1917/18 (revolucije v Rusiji, Nemčiji, Avstro-Ogrski; tranzicija v republiško ureditev). Pogovor bo tekel tudi o kasnejših revolucijah, ki so se odvijale drugod (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih.

Zahteve in želje mladih ter pereče teme bomo sproti beležili, ter se o njih pogovarjali na nacionalnih srečanjih mladih, ki bodo na mednarodnih srečanjih oblikovali mladinski manifest. Manifest bo predstavljen tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski ravni, saj ga bo 20 predstavnikov mladih predstavilo v Evropskem parlamentu.

Partnerji projekta: Südwind (Avstrija), GVC (Italija), BRF (Poljska) in Focus iz Slovenije, ter občina Bologna in Inštitut za izobraževanje odraslih iz Dunaja (VHS Wien). Projekt je podprt s strani programa Evropa za državljane – Evropski spomini.

Kontakt in več informacij o projektu: Südwind, Laudongasse 40, 1080 Vienna
[email protected], Tel. 01/405 55 15 – 303

V Sloveniji: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, [email protected], 01/5154080

 Projekt Moja revolucija je sofinanciran iz programa Evropske Unije Evropa za državljane.