Moja varčna pisarna: Ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa

Glavni namen projekta je ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjševanje porabe energije in ogljičnega odtisa. S pomočjo projekta želimo uravnotežiti življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev, tako da zagotovimo trajnost in dvignemo kakovost življenja. Ključni problem, ki smo ga reševali, je slabo poznavanje možnosti za optimizacijo stroškov porabe energije. Problemi, ki smo jih prepoznali pri pripravi in zasnovi projekta, so: slaba informiranost študentov in zaposlenih v javnem sektorju o optimizaciji in racionalizaciji stroškov, previsoki stroški obratovanja v organizacijah javnega sektorja ter nedostopnost izobraževanja in usposabljanja o trajnostnem razvoju in učinkoviti rabi energije in drugih virov.

V sklopu projekta je bilo pripravljenih več smernic za spodbujanje varčevanja in racionalne rabe energije, vode in drugih materialov. Pripravljeni so bili kratki promocijski informativni filmčki, organizirani dogodki, promocijske aktivnosti ter izvedene meritve rabe električne energije ter ozaveščevalna izobraževanja o učinkoviti rabi energije in drugih materialov v delovnem okolju.

Projekt je izvajala skupina študentov iz različnih fakultet in smeri. Gre za interdisciplinarni projekt, kjer so študenje izvajali raznolike dejavnosti, od meritev, analiz, oblikovanja, priprave dogodkov, besedil za brošure in smernice, do razmisleka o sredstvih za spodbujanje varčnega vedenja ter preučevanja vedenja zaposlenih v javnem sektorju.

Publikacija: Smernice za varčno pisarno

 

Trajanje: marec 2017 – julij 2017

Partnerji:

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

Svetovalno-izobraževalni center Fakultete za upravo

E-upravnik, napredni sistema upravljanja z nepremičninami

Financiranje: Projekt je bil financiran iz programa ”Po kreativni poti do praktičnega znanja” Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.