V okviru projekta Moj upor – Moja demokracija se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na mladinskih aktivnostih in na dveh mednarodnih srečanjih, kjer se bodo spoznali s kreativnimi metodami politične participacije ter zagovorniškimi procesi. Potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Na aktivnosti mladih bomo pogledali skozi zgodovinsko prizmo mladinskih gibanj.

V pomladnih mesecih 2023 bomo izvedli serijo delavnic na temo upora mladih skozi oči zgodovine. Z mladimi bomo odkrivali uporniška gibanja mladih v preteklosti in povezali zgodovinske perspektive s svojimi zahtevami in željami danes. Pogledali bomo na možnosti aktivnega sodelovanja pri oblikovanju današnje družbe. 

Delavnice bomo izvajali v sodelovanju s pedagoškim oddelkom muzeja narodne osvoboditve iz Maribora. Skupaj bomo na delavnicah med mladimi sprožili razmislek o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti, raznolikosti, odnosu do potrošništva in trajnostnem razvoju. Omenjene vrednote smo povezali z lokalnimi zgodbami iz preteklosti, ki jih poosebljajo ter služijo kot navdih ali vzor, ali pa nas, nasprotno, opominjajo na posledice, če se vrednotam kot posamezniki in družba odpovemo. S pomočjo bogate kulturne dediščine, ki jo v različnih oblikah in virih hrani muzej se bo ta navezal tudi na okoljsko problematiko skozi čas.

Nacionalnim delavnicam bodo sledila mednarodna srečanja, in sicer:

  • Prva mednarodna mladinska konferenca bo potekala jeseni 2023. Mladi iz  štirih različnih držav (Slovenije, Italije, Poljske, Avstrije) se bodo sestali v Bologni, Italija. Preko kreativnih delavnic bodo razmišljali o tem, kako predati skupaj svoje ugotovitve na temo upora in oblikovali lastne politične zahteve.
  • Na drugem mednarodnem mladinskem srečanju v februarju 2024, in sicer v Krakowu (Poljska), bodo mladi še dodatno razvili svoja stališča z večjim poudarkom na zagovorništvu, spoznavali bodo formalne oblike odločanja v EU, možnosti za lastne iniciative in oblikovali mladinski manifest.
  • Kot zadnji korak se bodo predstavniki skupin udeležili ekskurzije v Bruselj, kjer bodo svoje zahteve v obliki manifesta predstavili evropskim poslancem v Evropskem parlamentu.

Več informacij o projektu:

[email protected]

041 566 550 (Samanta Pahole, koordinatorka projekta)

041 471 212 (Aljoša Šikovec, koordinator projekta)

Trajanje: januar 2023 – junij 2024

Partnerji v Sloveniji:
Mladi zmaji, Ljubljana, Muzej narodne osvoboditve, Maribor

Drugi partnerji: Südwind (Avstrija), WeWorld (Italija), BRF – Buy responsibly foundation (Poljska), Polis (Avstrija), MDK2 (Poljska)

 
Projekt sofinancira evropska komisija, program CERV. Aktivnosti projekta so v izključni odgovornosti izvajalcev projekta. Stališča, izražena v projektu ne odražajo nujno stališč financerjev.