Čeprav civilna družba v regiji zahodnega Balkana izvaja nekatere dejavnosti nadzora nad javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami, te dejavnosti niso sistematične. Razen tega je vpliv civilne družbe na odločanje o javnih financah šibak. Zato organizacije civilne družbe prepoznavajo vse večjo potrebo po sistematičnem nadzoru javnih finance in javnih finančnih institucij. Od začetka leta 2016 zato skupina 11 organizacij iz 7 držav izvaja projekt ‘NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ’. Cilj projekta je izboljšati transparentnost in odgovornost odločanja na področju javnih finance skozi krepitev vloge in glasu NVO v nadzoru institucij, ki delujejo na področju javnih financ.

Ključne dejavnosti projekta so prenos znanj in praks, mreženje, nadzor, zagovorništvo in komuniciranje na področju javnih financ, še posebej na 4 specifičnih temah: javni dolg, davčna pravičnost, javno-zasebna partnerstva in veliki infrastrukturni projekti. Vzporedno z vsebinskimi dejavnostmi poteka tudi krepitev organizacijskih kapacitet sodelujočih partnerjev.

Partnerji projekta so: Foundation Wings of Hope, BiH; Centar za ekologiju i energiju, BiH; Za Zemiata, Bolgarija; Balkan Investigative Reporting Network, Kosovo; Association for Policy Research Analytica, Makedonija; The Network for Affirmation of NGO Sector – MANS, Črna Gora; Center for Ecology and Sustainable Development – CEKOR, Srbija; Udruženje Fraktal (NGO Fractal), Srbija; Ena banda, Slovenija; Focus, društvo za sonaraven razvoj, Slovenija

 

Publikacije:

Davčna pravičnost v jugovzhodni Evropi – poglavje za Slovenijo (v angleškem jeziku)

Davčna pravičnost v jugovzhodni Evropi – priporočila za odločevalce (v slovenskem jeziku)

Javna infrastruktura v jugovzhodni Evropi – v čigavem interesu? – priporočila za odločevalce (v slovenskem jeziku)

Ostale publikacije projekta so na voljo tukaj.

 

Sofinancirano s strani Evropske unije.

eu_logo

Sofinancirano s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Vsebina strani je v domeni društva Focus in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve.