Obleka naredi človeka

Obleka naredi človeka

Obleka naredi človeka: Slovenija z manj odpadnih oblačil

Cilji projekta:

Preko raziskave pridobiti čim bolj natančne podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji. Skušali bomo ugotoviti  koliko oblačil pride v Slovenijo in kaj se z njimi zgodi. Zanima nas kako dolgo življenjsko dobo imajo in koliko jih vsako leto konča kot odpadek. Z ozaveščevalnimi aktivnostmi želimo doseči še večjo ozaveščenost potrošnikov o problematiki oblačil z vidika prekomerne potrošnje ter oblačilnih odpadkov. To pa z namenom, da bi začeli spreminjati svoje navade – spreminjanje iz potrošnikov v uporabnike – in spodbujanje k aktivnemu državljanstvu. Preko zagovorniških aktivnosti želimo odločevalcem predstaviti pridobljene podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji, vzpostaviti dialog z njimi ter jih spodbuditi k razmisleku o sprejemu ustreznih politik in ukrepov za izboljšanje situacije. To pa je zmanjšanje količine odpadnega tekstila (tudi) prek vplivanja na spreminjanje navad potrošnikov. Ter preko povezovanja krepiti zavezništvo med akterji, ki so že danes aktivni pri spodbujanju k trajnostnemu ravnanju z oblačili in jih opolnomočiti s posredovanjem novih podatkov in z izvedbo skupnih aktivnosti za ozaveščanje.

Zakaj tak projekt?

Globalna tekstilna industrija letno proizvede 150 milijard kosov oblačil in ustvari 93 milijonov ton odpadkov. A samo 1 % vsega tekstila, ki ga uporabimo za oblačila, se reciklira. Tudi v Sloveniji se srečujemo s tem problemom. Kljub temu da se veliko tekstila odda v zabojnike za tekstil, izmenja na izmenjevalnicah, se odda v humanitarne namene in proda v trgovinah iz druge roke, ga še vedno veliko konča v zabojnikih za komunalne odpadke, na odlagališčih ali v sežigalnicah. V Sloveniji nevladne organizacije že več let opozarjamo na prekomerno potrošnjo oblačil. Nimamo pa točnih podatkov o tem, koliko oblačil v Slovenijo pride, se jih proizvede tu in koliko odpadka dejansko nastane.

Kaj bomo delali?

V okviru projekta bomo manjkajoče podatke pridobili, jih razčlenili ter delili z vsemi, ki imamo vpliv na zmanjšanje količine odpadnih oblačil pri nas. Na primerih bomo razložili, kakšen vpliv ima prekomerna potrošnja oblačil na nas in naše okolje ter vas pozvali, da tudi vi spremenite nekatere svoje navade, omejite potrošnjo oblačil ter se iz potrošnika oblačil spremenite v uporabnika oblačil. Hkrati pa se bomo obrnili na odgovorne za sprejemanje zakonodaje, ki dopušča, da v Sloveniji nastaja velika količina odpadnega tekstila, ter jih pozvali, da sprejemejo ustrezne ukrepe za spremembe.

Spletna stran projekta: https://www.oblekanaredicloveka.si/

 

Najdete nas tudi na:

Facebook ikona
Instagram ikona

NOVICE O PROJEKTU

Etični potrošnik 6 - Obleka naredi človeka

V novem Etičnem potrošniku o tem, kako lahko obleka naredi človeka

Ob zaključku projekta Obleka naredi človeka je po dolgem času izšel novi Etični potrošnik – glasilo, ki ga v Focusu občasno pripravimo (s partnerji) že od leta 2008.

Za pripravo tokratne izdaje smo se s Pravično trgovino Slovenija in Ekologi …

31.1.2022 obleka naredi človeka

Zaključni šiv projekta Obleka naredi človeka 

O ogromnih količinah odpadnega tekstila se je preteklo leto govorilo veliko. Ker v povprečju v Sloveniji odvržemo 12,3 kg oblačil na leto, je dobro vedeti, kam z njimi, ko jih ne nosimo več. To in še veliko več, smo …

Nižja davčna stopnja v sektorju ponovne rabe – več priložnosti za lokalno gospodarstvo in razbremenitev okolja

Pod okriljem organizacij Focus, Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in socialnega podjetja Knof je tudi v Sloveniji nastala pobuda za znižanje davčne stopnje za sektor ponovne rabe. S pobudo bi sektor dobil večji zagon, s tem pa prispeval

Podprite pobudo za davčne olajšave za ponovno uporabo

Projekt Obleka naredi človeka, v katerem tesno sodelujemo z Ekologi brez meja in Pravično trgovino Slovenija, prehaja v zadnjo, a najbolj ključno fazo. Raziskovalnim in komunikacijskim aktivnostim dodajamo še zagovorniško dimenzijo.

Z raziskavo o oblačilih v Sloveniji smo namreč …


Začetek: September 2020

Zaključek: Januar 2022

Kontakt[email protected]

Vodja projekta: Živa Lopatič, [email protected], www.pravicna-trgovina.si

Partnerji projekta: Zavod za pravično trgovino, 3MUHE, Ekologi brez meja in Focus, društvo za sonaraven razvoj

Projekt financira: Active citizens fund (Norveški mehanizem)