Cilj projekta je ozaveščanje predstavnikov občin in lokalnih skupnosti o pomenu obnovljivih virov energije in spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov energije v njihovih skupnostih.

 

V okviru projekta je bila izdana publikacija Prihodnost je obnovljiva!, na osnovi te publikacije in dodatnih materialov pa je bilo v različnih krajih po Sloveniji izpeljanih pet delavnic. Na teh delavnicah smo opozarjali na pomembnost razvoja obnovljivih virov energije v slovenskih občinah, obveščali o možnostih financiranja rabe obnovljivih virov energije in pokazali, da so primeri dobre prakse že na voljo tudi v slovenskih občinah.

 

Projekt je potekal v letu 2005.

 

S svojo podporo omogočajo izvajanje projekta:
– regionalne razvojne agencije,
Ministrstvo za okolje in prostor in
Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

 

Projekt finančno podpira Britansko veleposlaništvo v Sloveniji.