Namen projekta Okoljski center je bil vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO, ki delujejo na področjih 6. akcijskega načrta EU ter okoljski center, v katerem bodo javnosti dostopne informacije in publikacije. V okviru projekta je bil v prvi fazi (letu 2004) pripravljen delovni program okoljskega centra za obdobje 2005-2008, ki je vključeval prostorske in infrastrukturne potrebe, izdana je bila predstavitvena brošura sodelujočih NVO in vzpostavljen je bil spletni portal.  Projekt je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor. V letu 2007 je Okoljski center odprl vrata na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Več informacij o delovanju Okoljskega centra je na voljo na spletni strani Okoljskega centra.